Voorbeelden van de eerste uitwerkingen ASTRIN Smart Infra Academy

Binnen de verschillende werkpakketten zijn de eerste uitwerkingen ontwikkeld. Bekijk hier een aantal voorbeelden:

 • We gaan het onderwijsaanbod bouwen op basis van 3 showcases of usecases, namelijk:
  • OVL en sensornetwerken
  • Mobiliteit en Wegen
  • Afvalwatertechniek
 • Per showcase organiseren we jaarlijks een The Voice of Techniek, waarbij fabrikanten, leveranciers, studenten, docenten en opdrachtgevers nieuwe technieken mogen pitchen die in hun ogen in het onderwijs een plek zouden moeten krijgen. De jury bepaalt vervolgens welke zaken inderdaad al rijp en belangrijk genoeg zijn om mee te nemen, en welke zaken dat (nog) niet zijn. Dit wordt doorvertaald naar HBO, MBO en het training- & innovatielab.
 • Op deze manier groeien de showcases letterlijk mee met wat we in de praktijk nodig hebben en wat er vanuit de techniek mogelijk is. Ook is de doorlopende leerlijn vanuit MBO naar HBO op een prettige wijze geborgd, omdat het op beide niveaus over dezelfde showcases gaat, alleen vanuit een ander perspectief.
 • Het idee is om technieken die nu nog innovatief zijn (maar wel in de praktijk al regelmatig voorkomen) als keuzemodules aan te bieden en zaken die inmiddels gemeengoed zijn geworden, als basismodule in de vakbekwaamheid op te nemen.
 • De opleidingen worden een echt samenspel tussen bedrijfsleven en opleiders, zowel qua casuïstiek als bijvoorbeeld materiaal en docenten.
 • De intentie met betrekking tot de accreditatie en praktijkerkenning is om het te koppelen aan bijvoorbeeld een standaard als ISO, door hier een verdieping op te creëren. Hierdoor kunnen we aansluiten bij bestaande kwaliteitsmanagementmethodieken en hoeven we geen extra audits etc. in te richten, maar krijgt het wel de waarde die we beogen.
 • Qua communicatie en imago zijn we bezig met een communicatieplan dat later dit jaar gereed zal zijn
 • En als fundament onder veel zaken zijn we bezig met het opstellen van beroepscompetentieprofielen, die ook dit najaar in concept gereed zullen zijn. Van hieruit kunnen we de inhoud van de opleidingen nog concreter gaan maken.
 • Om het geheel straks ook na het project te borgen (samenwerking, erkenningsregeling, training & innovatielab, etc) lijkt het er op dat we hiervoor een stichting gaan opzetten waarin dit alles wordt beheerd. Ook daarvoor worden door een werkgroep de contouren uitgestippeld.

Bekijk ook het overzicht van de werkpakketten én welk team met welk werkpakket aan de slag is!