Samen anders Samenwerken

 • Doelstelling

  Doelstelling van de werkgroep Samen anders Samenwerken is

  Verbeteren van de aanbestedingspraktijk door praktische en proactief optreden

  De werkgroep wil dit bereiken door de samenwerking met opdrachtgevers te verbeteren ten einde aanbestedingspraktijk te verbeteren, kosten te reduceren voor klanten en leveranciers en uiteindelijk de gehele leveranciers keten te versterken. Daarbij gaat het vooraf om de goede voorbeelden te promoten. Daartoe vindt u op deze site voorbeelden van EMVI- en doelmatigeheidscriteria en besteksteksten voor de verkeersindustrie.

  kwaliteitaanbestedingen

  Voorbeelden

  • Criteria

   EMVIetc

  • Bestekken

   De kwaliteit van bestekken kan beter ….

 • Werkgroepleden

  • Gerjan Bijsterbosch
  • Bart Coppelmans
  • Gertjan Eg
  • Willem Hartman
  • Gerald Koenis
  • Berry Krouwel
  • Rob van Veen (voorzitter)

Onze kijk op Samen anders Samenwerken in 6 statements

 • Samen

  De Nederlandse verkeersindustrie heeft veel toe te voegen: ruime ervaring met verkeerskundige vraagstukken en kennis van de technische mogelijkheden. — Lees meer

 • Doorstroming

  Doorstroming van verkeer is zowel landelijk, provinciaal als op gemeentelijk niveau een belangrijke ambitie. De afgelopen jaren is fors geïnvesteerd in de aanleg van nieuwe infrastructuur. — Lees meer

 • Duurzaamheid

  Mobiliteit heeft een grote impact op de luchtkwaliteit, geluidsoverlast en de ruimtelijke kwaliteit. Verduurzaming is de afgelopen jaren dan ook sterk verankerd in het overheidsbeleid. — Lees meer

 • Budgetten

  De overheidsfinancien staan de komende jaren onder druk. Er wordt dus kritisch gekeken naar de kosten. Dit kan betekenen dat onderhoud aan infrastructuur wordt uitgesteld. — Lees meer

 • Veiligheid

  De veiligheid van weggebruikers is een voortdurende zorg die wordt beïnvloed door (ruimtelijke) ontwikkelingen binnen de gemeente. Dat vraagt om alert reageren door de overheden. — Lees meer

 • Burger tevredenheid

  Bereikbaarheid, vlotte doorstroming en parkeermogelijkheden zijn belangrijke factoren bij de vorming van tevredenheid van inwoners en bepalen bij mensen ook de keuze van vestiging in een woonplaats. — Lees meer