VIBe: het innovatieplatform van 500 elektrische voertuigen start

VIBe: het innovatieplatform van 500 elektrische voertuigen start

Op dinsdag 17 december ontvingen de eerste deelnemers aan het project “Vehicle for Innovation Brabant elektrisch (VIBe)” uit handen van François Driessen, algemeen directeur van Driessen Autogroep, de sleutels van hun elektrische auto en daarmee is het startsein gegeven voor een uniek project in de Brainportregio. De auto’s worden onderdeel van een samenhangende ICT infrastructuur met toegankelijke ontwikkelsystemen, data centres, services en een gemotiveerde community van automobilisten met een passie voor techniek. Hierdoor ontstaat de mogelijkheid om een breed scala aan nieuwe applicaties te ontwikkelen, zoals Apps. voor het eenvoudig terugvinden van je auto, het openen van deuren als je je sleutel kwijt bent, het eenvoudig kunnen delen van auto’s, het vinden van laadplekken, écht duurzame stroom laden, etc.. VIBe nodigt marktpartijen van harte uit om dit soort Apps. door te ontwikkelen met behulp van het innovatieplatform.

Het op grote schaal koppelen van auto’s is uniek in de wereld en biedt grote kansen op het gebied van innovatie in Automotive en ook als het gaat om de ontwikkeling van slimme elektriciteitsnetwerken. Steeds meer elektriciteit wordt opgewekt door middel van wind- en zonne-energie. Het gevolg hiervan is dat het aanbod van energie grilliger wordt en dit geldt met de opkomst van elektrische voertuigen ook voor de vraag. Als iedereen bij thuiskomst van het werk tegelijk zijn of haar elektrische auto, fiets of scooter op wil laden dan levert dat problemen op in de wijk. Slimme elektriciteitsnetwerken kunnen er voor zorgen dat vraag en aanbod van elektriciteit goed op elkaar worden afgestemd. De innovatieruimte die dit oplevert brengt tal van kansen voor bedrijven in de Brainportregio met zich mee.

Tevens heeft VIBe de ambitie om aan te tonen dat het beter is om onze kennis en technologie in te zetten om de huidige infrastructuur (zowel mobiliteit en energie) beter te benutten. De overheid investeert miljarden in nieuwe infrastructuur. De vraag is echter of dit nu de investering is die voor Nederland de meeste toegevoegde waarde heeft of dat juist door te investeren in innovatie en kennis op lange termijn meer duurzame werkgelegenheid gecreëerd kan worden. Je kunt immers 5 kilometer asfalt niet exporteren, maar een investering van hetzelfde bedrag in innovatie wel.

De initiatiefnemers van VIBe zijn de Brabantse Ontwikkelings Maatschappij, TU/e, NXP Semiconductors, Sustainable Growth Capital, AutomotiveNL en Driessen Autolease.

Posted in: