Vernieuwde richtlijnen Werk in Uitvoering op komst

De Werk in Uitvoering-reeks van CROW voor niet-autosnelwegen is volledig herzien en wordt eind november op de markt gebracht. Afgelopen juni konden gebruikers van de reeks feedback geven op de conceptteksten en op dit moment legt CROW de laatste hand aan de inhoud.

Het werken rond wegen brengt risico’s met zich mee voor de weggebruiker en wegwerker. Om deze risico’s acceptabel te houden, worden verkeersmaatregelen getroffen. De vernieuwde Werk in Uitvoering 96b gaat over de te nemen maatregelen bij wegwerkzaamheden. Door middel van schema’s en toelichtingen is 96b een onmisbare bron voor iedereen die beroepshalve te maken heeft met werken aan de weg (op niet-autosnelwegen).

Daarnaast worden de maatregelen beter toegankelijk en hanteerbaar voor opdrachtgevende overheden en wegbeheerders. Per opdracht en situatie wordt bijvoorbeeld eenduidiger en vollediger meegegeven in welke situatie een marktpartij maatregelen moet treffen.

CROW organiseert vanaf december 2014 een aantal bijeenkomsten waarin betrokkenen bij (de voorbereiding van) werkzaamheden aan de weg volledig worden bijgepraat over de vernieuwingen.

De vernieuwde reeks Werk in Uitvoering 96b is vanaf eind november beschikbaar in zowel papieren vorm als digitaal in de CROW Online Kennismodule ‘Werk in Uitvoering’. Op dit moment is het wel mogelijk om de publicatie alvast te bestellen.

Ga voor meer informatie naar www.crow.nl/wiu.

Bron: Persbericht CROW, 20 oktober 2014

Posted in: