Verkeer geregeld vanuit de cloud

De gemeente ’s-Hertogenbosch en Vialis regelen het verkeer op de kruising Bruistensingel – Zandzuigerstraat in ’s-Hertogenbosch niet meer lokaal vanuit de verkeersregelautomaat, maar vanuit de cloud.

Eind januari is de verkeersregelautomaat voorzien van door Vialis ontwikkelde software die communiceert met servers in het cybercenter van VolkerWessels. Via een glasvezelverbinding en VPN-tunnels wordt de status van de detectoren, stand van de lantaarns, snelheidsmeting voor fietsers en KAR-berichten, voor de beïnvloeding voor het openbaar vervoer, naar de cloud geuploadt. In de cloud draait de verkeersregelapplicatie (regeling)die alle informatie verwerkt en bepaalt. Denk hierbij aan welke stand van de lantaarns het beste past bij de verkeerssituatie op dat moment. Dit wordt terug gestuurd naar de verkeersregelautomaat, inclusief de stand van de aftellers (3-2-1 voor het groen van het autoverkeer) en de wachttijdvoorspellers voor het langzaam verkeer. De verkeersregelautomaat op locatie zorgt ervoor dat alle lantaarns worden aangestuurd en bewaakt. In de verkeersregelautomaat zijn zowel hard- als software matige beveiligingen aanwezig om te allen tijde de veiligheid op de kruising te waarborgen.

De gemeente ‘s-Hertogenbosch en Vialis hebben gezamenlijk het initiatief voor deze innovatieve ontwikkeling genomen. Hiermee lopen zij voorop in het kader van C-ITS (nieuwe coöperatieve en connected intelligente transport systemen 1)) waarin deze regelwijze past. De mogelijkheden die dit biedt zijn groot, eventuele wijzigingen in de applicatie, combineren van informatie uit meerdere regelautomaten, aanhaken op nieuwe informatiebronnen uit C-ITS of het aanbieden van verkeersgegevens aan service providers wordt eenvoudig en kan snel worden uitgevoerd. De kennis die wordt vergaard zorgt ervoor dat betere aansluiting op het Beter Benutten Vervolg programma in combinatie met C-ITS mogelijk is.

Dit is een unieke stap in de wereld van de verkeersregeltechniek. Zeker in relatie tot een volledige dynamische regeling met aftellers, wachttijdvoorspellers en een continue optimalisering van het regelproces. 

1) De voortrekkersrol en het resultaat van de gezamenlijke inspanningen past prima bij de nominatie van de gemeente ’s-Hertogenbosch voor verkeerslichtenregio 2016. Coöperatieve ITS

Auto’s, vrachtwagens, openbaar vervoer, fietsen en hulpdiensten communiceren met elkaar en met verkeerslichten en andere bakens en sensoren. Dat is de kern van C-ITS.

Door weggebruikers connected (via het netwerk van mobiele telefoons) of coöperatief (via snel wifinetwerk) met elkaar te verbinden, kunnen we hen real time adviseren over rijtaken, zoals snelheid, rijstrookkeuze, in- en uitvoegen, werkzaamheden en gevaren. Zo anticiperen weggebruikers op het verkeer buiten hun gezichtsveld.

Ook kunnen bepaalde weggebruikers voorrang krijgen op anderen, bijvoorbeeld bij intelligente kruispunten. Deze kruispunten weten niet alleen dat er verkeer aankomt, maar ook welk type verkeer en met welke bestemming. Zo kan het verkeerslicht iets langer groen blijven bij een zware vrachtwagen, zodat die minder vaak hoeft af te remmen en op te trekken. Hiermee voorkomen we extra uitstoot en stimuleren we de doorstroming. Ook fietsers, bus en tram kunnen prioriteit krijgen afhankelijk van locatie, traject en beleid van de gemeente.

Door zo verkeersstromen goed op elkaar af te stemmen, worden reistijden korter en verbeteren de verkeersveiligheid en luchtkwaliteit. Bij C-ITS coördineren marktpartijen de intelligente communicatie. Wegbeheerders faciliteren hen door data en toegang tot wegkantsystemen te bieden. Zij bepalen ook de kaders, zoals fijnstofnormen, prioritering van categorieën gebruikers of verkeersdruk bij scholen.

(Bron, http://beterbenutten.nl/c-its)

Posted in: