Verbreding

Verkeerstechniek is een breed vakgebied, dat dankzij technologische innovatie steeds breder wordt. De afgelopen tijd heeft een ASTRIN-werkgroep veel tijd gestoken in het thema Dynamische Openbare Verlichting (DOV). Een prominent onderwerp in deze editie van Doorstroom, want het is een actueel onderwerp. In nauwe samenwerking met het IGOV hebben we de afgelopen tijd namelijk gewerkt aan een robuuste, betrouwbare en vooral open standaard voor communicatie tussen beheersystemen en OV-infrastructuur.

Deze ALiS-standaard is inmiddels definitief vastgesteld en zien we in steeds meer bestekken terugkomen. Tijdens de Dag van de Openbare Ruimte op 9 oktober ondertekenen IGOV, IOV en de stichting ALiS een intentieverklaring waarin IGOV en IOV stellen er alles aan te zullen doen om de standaard in de markt toegepast te krijgen.

Een resultaat om trots op te zijn. Het geeft een belangrijke impuls aan de verdere ontwikkeling en benutting van dynamisch openbaar verlichten. Met een open, breed ondersteunde standaard kunnen opdrachtgevers systemen van verschillende leveranciers vanuit één managementsysteem aansturen en beheren.

Zulke standaardisatie, binnen een netwerk van bedrijven en in nauw overleg met opdrachtgevers, is al jaren een kracht van ASTRIN. Een mooi neveneffect van de ALiS-standaard is dat we als vereniging een aantal nieuwe leden hebben kunnen verwelkomen. En niet de minste: stuk voor stuk sterk innovatieve bedrijven, hoog in de waardeketen. Het mooie is bovendien dat je nu al kruisbestuiving ziet tussen dit relatief ‘nieuwe’ vakgebied en het werkterrein van veel bestaande leden. Zo is vanuit opdrachtgevers al de vraag gekomen of we via onze stuurgroep Standaardisatie het dimmen van DOV ook kunnen koppelen met het dimmen van VRI’s.

Zo is de ALiS-standaard in meerdere opzichten een mijlpaal: voor opdrachtgevers, voor de markt én voor ASTRIN.