“Verandering in investeringen in bestaande VRI- en WKS-techniek”

Het vervolgprogramma Beter Benutten zal weinig meer investeren in bestaande techniek voor VRI’s en wegkantsystemen. Dat zegt de programmamanager van Beter Benutten, Caspar de Jonge. “De toekomst zit in reisinformatie en –assistentie op maat, per weggebruiker. De huidige systemen zijn daarvoor niet geschikt.”

Gevraagd naar de positie van bestaande technieken van bijvoorbeeld VRI’s en wegkantsystemen zegt De Jonge: “Het bestaande arsenaal is erg nuttig en heeft zeker nog een functie. De overheid heeft in het verleden ook veel hierin geïnvesteerd, maar vaak met tijdelijke programma’s. De structurele kosten zijn echter hoog. Dat maakt de financiering van die kosten wankel. Daardoor komt de dagelijkse aandacht voor de werking van systemen in de knel. Allerlei overheidslagen moeten dit oplossen binnen afnemende overheidsbudgetten.”

Toekomst

Veel nieuwe overheidsinvesteringen in uitbreiding van bestaande technieken zijn daarom onwaarschijnlijk. Actuele verkeersinformatie en rij-assistentie op maat voor de individuele weggebruiker, gebaseerd op grote datasets, is volgens De Jonge de actuele werkelijkheid en de toekomst. “De volgende generatie apparaten, voor zover überhaupt nog langs en boven de weg, gaat in de toekomst communiceren met elke weggebruiker en advies geven. Dit is ook kostenefficiënter. De informatie krijgt hij of zij binnen op zijn tablet, smartphone of navigatiesysteem. Tegelijkertijd geeft het voertuig ook weer informatie terug aan die apparatuur. Deze data kan weer met andere bronnen worden gecombineerd.”

De huidige statische wegkantsystemen zijn hiervoor niet geschikt. “Maar omdat nog niet iedere weggebruiker een smartphone heeft, hebben de huidige panelen nog zeker een functie. En de data uit bestaande WKS is zeker erg nuttig en bruikbaar voor private dienstverleners.”

Er is een routekaart ‘Beter Geïnformeerd op Weg’ afgesproken, die richting geeft aan publieke en private investeringsstrategieën. “Beter Benutten speelt daarin met concrete projecten ook een rol”, zegt De Jonge.

Beter Benutten wordt vervolgd

Beter Benutten krijgt wegens succes overigens een vervolg. Dit programma van het Rijk, regio en het bedrijfsleven om met innovatieve maatregelen de bereikbaarheid in de drukste regio’s te verbeteren, loopt in ieder geval door tot en met 2017. “Het huidige programma wordt door betrokkenen als erg succesvol en interessant ervaren. Die kennis gebruiken we voor het vervolg. We willen tijdens de looptijd wel positieve effecten zien op de bereikbaarheid. Wat we bedenken moet dus op korte termijn tot resultaten leiden.”

Kijk voor meer informatie over Beter Benutten op: www.beterbenutten.nl

 

 

Posted in: