Unieke DC Tuning Box van Luminext test de werking van LED-armaturen op gelijkspanning

De unieke DC Tuning Box van Luminext is een complete gelijkspanningsinstallatie in een handzame koffer. Hiermee kunnen fabrikanten en leveranciers testen hoe de LED-armaturen functioneren op gelijkspanning (DC) en ze vervolgens tunen tot het optimale lichtniveau.

Gelijkspanningsnetten spelen in de nabije toekomst een zeer grote rol in de (smart) openbare verlichting. Omdat de markt overtuigd is van de voordelen en vraagt om producten die ‘DC ready’ zijn, willen fabrikanten en leveranciers nu hun LED-verlichting optimaliseren voor DC. Dit gaat eenvoudig met de DC Tuning Box.

Testen en tunen Met de DC Tuning Box wordt de hoeveelheid licht en de dimbaarheid van de LED-verlichting getest en de hoogte van het energieverbruik gemeten. Aan de hand van de testresultaten kan de werking van de verlichting worden geoptimaliseerd.

Met de bijgeleverde software wordt het vermogen, dat aan de LED’s wordt geleverd, getuned en kunnen de specificaties van de armaturen worden vastgesteld. Dankzij de tuning behoren knipperende LED’s en een onverwacht korte levensduur door een onjuiste energietoevoer tot het verleden.

Bewijs De DC Tuning Box is een ideaal instrument om snel, eenvoudig en gegarandeerd de geschiktheid van LED-verlichting voor DC te bewijzen en om te analyseren waar de verbeterpunten liggen. De box stelt fabrikanten in staat om hun producten aan te passen aan de verwachtingen van de afnemer. Verschillende fabrikanten en leveranciers van LED-armaturen maken al gebruik van de DC Tuning Box, onder wie Schréder.

Direct aan de slag Na de aanschaf van de DC Tuning Box (€ 4.985,-) worden praktijkgerichte instructies gegeven, eventueel in combinatie met de algemene DC-workshop. De fabrikant kan er direct mee aan de slag. Het is ook mogelijk het testen en tunen uit te besteden aan Luminext.

Innovatie direct beschikbaar De kennis en ervaringen die Luminext heeft verkregen met innovatie en onderzoek, worden middels de DC Tuning Box aan fabrikanten en leveranciers van LED-verlichting beschikbaar gesteld. Ze kunnen met de box direct inspelen op de enorme ontwikkelingen die er momenteel plaatsvinden op het gebied van energietransport.

Voordelen gelijkspanning Het gebruik van gelijkspanning is enorm in opkomst, omdat het veel voordelen biedt ten opzichte van wisselspanning en met name op het gebied van milieu, duurzaamheid en kostenbesparing. DC is met 50% minder openbare verlichtingskasten en 60% minder kabels goedkoper en minder milieubelastend. DC is ook veiliger door de automatische aardlekdetectie en snellere afschakeling bij kortsluiting. Daarnaast is DC energiezuiniger dan traditionele wisselspanning en hebben armaturen een langere levensduur doordat de warmte afgevende driver in de mast zit in plaats van in de armatuur.

Bron: Persbericht Luminext, 4 november 2015