Trinité levert software voor nieuw VerkeersManagementSysteem Assen

Trinité gaat de software leveren voor het dynamisch VerkeersManagementSysteem Assen (VMSA), dat bouwbedrijf Heijmans in opdracht van de gemeente Assen realiseert. Heijmans heeft gekozen voor Trinité vanwege de uitstekende ‘value for money’ en het open karakter van het dynamisch verkeersmanagementsysteem TrafficLink. Het systeem wordt in december 2014 opgeleverd.

Het systeem dat in Assen gebruikt zal gaan worden bestaat uit 7 dynamische route-informatiepanelen (DRIP’s), 12 parkeerroute informatiesystemen (PRIS) voor 7 parkeergarages en het dynamisch verkeersmanagementsysteem TrafficLink. Op het systeem zullen 24 verkeersregelinstallaties (VRI’s) worden aangesloten en op termijn een bussluis en 5 bruggen. Dit alles zal via het glasvezelnetwerk van Sensor City worden ontsloten. Ook worden er via dit netwerk koppelingen gemaakt met de reistijden- en intensiteitensystemen en het geprognotiseerde reistijdensysteem van Sensor City. Het VMSA wordt mede mogelijk gemaakt vanuit het programma “Beter Benutten” – Regio Groningen-Assen.

Samenwerking

Heijmans is de hoofdaannemer bij het realiseren van dit verkeersmanagementproject. Het bouwbedrijf is al actief in Assen voor het beheer en onderhoud van wegen. Maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO) was een belangrijke eis van de gemeente Assen. Heijmans scoort hier goed op, omdat zij bijvoorbeeld mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt inzetten bij de realisatie van hun projecten. Trinité Automation completeert de dienstverlening van Heijmans met de levering van TrafficLink-software voor het dynamisch verkeersmanagement. Naast de levering van hard- en software behelst het contract ook een beheer- en onderhoudscontract voor een periode van 5 jaar.

Sensor City

Sensor City is een ambitieus project waarin de afgelopen jaren een grootschalig stedelijk meetnetwerk is gerealiseerd waarmee verschillende, praktisch bruikbare, toepassingen van complexe sensorsystemen kunnen worden ontwikkeld. De TrafficLink verkeersmanagementsoftware sluit goed aan op de doelstelling van Assen, om samen met marktpartijen nieuwe diensten te ontwikkelen en te testen in het Living Lab Assen. Het open karakter van de software zorgt ervoor dat alle soorten wegkantapparatuur, systemen en sensoren gekoppeld kunnen worden, ongeacht leverancier. Bovendien worden ingewonnen data in een helder en eenduidig format geëxporteerd als open data, zodat marktpartijen die kunnen gebruiken voor de ontwikkeling van mobiliteitstoepassingen.

Bron: Persbericht Trinité, 12 september 2014

Posted in: