Tegengaan onredelijk lange betaaltermijnen

Er komt per 1 juli een einde aan betalingstermijnen van meer dan 60 dagen!?

Wat verandert er?

Al langer geldt dat overheden, uiterlijk 30 dagen na de dag van ontvangst van de factuur moet betalen. Afwijken van deze termijn is vrijwel niet mogelijk alhoewel de realiteit nog vaak anders uitwijst. Hoe de wetswijziging nu gaat uitpakken is de vraag.

Met de inwerkingtreding van de wijziging van Boek 6 van het Burgerlijk Wetboek, per 1 juli 2017, kunnen grote ondernemingen geen langere betaaltermijn dan 60 dagen overeenkomen met midden- en kleinbedrijf en zelfstandig ondernemers als leverancier of dienstverlener. Overeenkomsten met betaaltermijnen van langer dan 60 dagen worden nietig verklaard. De betaaltermijn wordt van rechtswege omgezet in een betaaltermijn van 30 dagen. Als de afnemer de factuur pas na 30 dagen betaalt, is van rechtswege wettelijke handelsrente verschuldigd over de termijn die de 30 dagen overschrijdt. Er is geen wettelijke minimumbetalingstermijn.

Betalingstermijnen en de Marktvisie

Opdrachtgevers en opdrachtnemers in de bouw en infra werken samen aan een vitale en duurzame sector. Met de Marktvisie namen Rijkswaterstaat, het Rijksvastgoedbedrijf, ProRail, Bouwend Nederland, NL Ingenieurs, de Vereniging van Waterbouwers, MKB Infra, Uneto VNI en ASTRIN het initiatief. Inmiddels zijn vele bedrijven en organisaties aangesloten. Betalingsgedrag is een onderwerp dat regelmatig onderwerp van gesprek is.

In de marktvisie staat:

We zetten ons in voor verminderen van transactie- en tenderkosten in de hele keten. Hierbij spannen wij ons in voor bijvoorbeeld tijdige betalingen in de hele keten of het waar mogelijk beperken van ‘managementkosten’ in de uitvoering zoals kosten als gevolg van SCB, prestatiemeten en de diverse ladders

De wetswijziging ondersteunt de Marktvisie. Toch zal het uiteindelijk aankomen op het eindelijke betaalGEDRAG. Er zijn te veel voorbeelden te noemen waarin de uiteindelijke betaling meerdere maanden later plaatsvindt dan de beoogde 30 of 60 dagen. Leveranciers kennen allemaal de vertragingstactieken: “u heeft vergeten het inkoopnummer te vermelden, de bijlage ontbreekt, de administratie is op vakantie, etc, etc. Uiteindelijk moeten we ook van dit gedrag af. Een wet is goed, maar een cultuur waarin we het gewoon vinden op tijd te betalen voor geleverde goederen en diensten, is het uiteindelijke doel.

Posted in: