Tag Archives: RWS

  • Rijkswaterstaat maakt werk van innovatiegericht inkopen

    Rijkswaterstaat wil meer gebruik maken van de innovatiekracht van de markt en gaat daarom in contracten meer ruimte geven aan vernieuwende oplossingen. Daarom is het ‘Beleidskader innovatiegericht inkopen’ vastgesteld met instrumenten om gericht innovaties in te kopen. Het beleidskader gaat in op de financiering van innovaties, verdienmodellen voor innovaties, contractvormen en het opheffen van belemmeringen […]