Stichting ALiS demonstreert ALiS

ALiS versie 1.00 demonstratie aan de markt en leveranciers

16 april presenteerde de Stichting ALiS de 1e versie van de ALiS standaard aan de markt tijdens een demonstratiemiddag. Deze standaard is het product van intensief overleg met leveranciers en marktpartijen. Met name de laatste maanden is er hard gewerkt aan de specificatie van de ASTRIN Lighting Interoperability Standard – AliS -. Een groot aantal leveranciers hebben al toegezegd vanaf het derde kwartaal ALiS gecertificeerde producten te kunnen leveren.

Zo’n 30 mensen waren aanwezig tijdens de ALiS marktdag. Gertjan Eg presenteerde namens de stichting de ALiS standaard en de wijze waarop binnen het ASTRIN DOV platform de standaard tot stand is gekomen. Daarbij werd ook duidelijk dat deze standaard voor aansturing van OV-systemen het nu mogelijk maakt om OV-systemen aan elkaar te koppelen en daarmee het beheer van OV-systemen veel eenvoudiger wordt. Bovendien zijn eigenaren van OV-systemen niet meer gebonden aan één merk of één leverancier.

De Stichting ALiS gaat er voor zorgen dat vanaf het derde kwartaal 2014 daadwerkelijk gecertificeerde producten leverbaar zijn. Leveranciers die zich nog niet hebben gemeld, kunnen dit natuurlijk altijd nog doen. Er komt een licentie structuur voor de ALiS gecertificeerd systemen. De Stichting stelt binnenkort de hoogte van deze licentievergoeding vast samen met de Raad van Toezicht.

Na de presentatie was het tijd voor daden. Aan de hand van twee verschillende beheerssystemen werden diverse lampen in een proefopstelling bedient. Een deel van deze proefopstelling stond in Canada. Via een webcam was te zien dat het systeem ook op wat grotere afstand werkt!

ALiS Server Specifications 1.00 final.

Voor vragen mail: info@alis-foundation.eu.