Start jij in september de opleiding tot VRI technicus?

(mbo4)


Slimme technici zijn de specialisten in smart cities. Zij maken onze toekomstige steden smart dankzij de handige inzet van techniek. Daarvoor is kennis nodig evenals flexibiliteit, creativiteit, ondernemerschap.

Samen bieden KW1C in ’s-Hertogenbosch en DTV Consultants als sinds begin 2014 de deeltijd opleiding VRI-technicus aan. Deze volwaardige MBO4-opleiding duurt ongeveer 1,5 jaar. Formeel heet deze opleiding:

TECHNICUS SERVICE EN ONDERHOUD ELEKTROTECHNIEK EN INSTRUMENTATIE
MET SPECIFICATIE VRI (CREBO 25309 BBL)

Deze opleiding komt voort uit de behoefte van het werkveld aan gecertificeerde verkeersregeltechnische technici. Vakbekwaam personeel leidt tot een betere werkkwaliteit en een hogere veiligheid voor de weggebruikers. Het merendeel van de leden van de Initiatiefgroep Verkeersregeltechnici (IVER) en de Contactgroep Verkeersregeltechnici Nederland (CVN) pleit dan ook al een tijd voor gecertificeerde VRI-technici. Daarnaast ondersteunt de opleiding individuele medewerkers in hun ambitie om een erkend MBO4-diploma te halen.

Doelgroep

Mensen die werkzaam zijn in de infra- of elektrotechniek en al een MBO3-diploma op dit gebied hebben, behoren tot de primaire doelgroep. Mensen die al een MBO4 opleiding hebben, kunnen eventueel vrijstellingen krijgen of alleen de VRI-modules volgen. Zij houden zich bezig met onderhouds-, installatie- en storingswerkzaamheden aan verkeersregelinstallaties. Of gaan dit in de toekomst doen en willen zich graag ontwikkelen. Werkgevers die aan de voorwaarden voldoen, komen in aanmerking voor een subsidie van het Ministerie van OC&W.

Certificaat VRI-technicus

De twee VRI-modules zijn ook los te volgen en zijn geschikt voor elektrotechnici die al een MB04-opleiding hebben afgerond, maar nog geen ervaring hebben met verkeersregelinstallaties. Deze technici volgen alleen het ochtendprogramma. Ze ronden beide modules af met een praktijkopdracht, die door een vakbekwame examinator wordt beoordeeld. Zij krijgen na succesvolle afronding van beide modules een vakbekwaamheidscertificaat. Diverse leden van zowel CVN als IVER hebben de verwachting uitgesproken, dat dit certificaat in de toekomst verplicht kan worden gesteld voor technici die werkzaamheden aan verkeersregelinstallaties verrichten.

Firma Hoeflake heeft, op verzoek van ASTRIN Smart Infra, een Verkeersregeltoestel (VRI) ter beschikking gesteld aan het Koning Willem I College (KWIC). Een aantal studenten heeft meegewerkt aan het maken van een kast waarmee storingen gesimuleerd kunnen worden en zodoende op school ervaring kan worden opgedaan met het oplossen van verschillende storingen.

Onderdelen en opbrengst

In de opleiding VRI-technicus ligt de nadruk op de relevante elektrotechniek en op de verkeerskundige prestaties die je van verkeerslichten mag verwachten. De deelnemers verwerven naast inhoudelijke kennis en vaardigheden ook taal- en rekenvaardigheden. Zo leren ze de werking van een verkeerslichtenregeling te beoordelen, pakken ze storingen gerichter aan èn worden ze een betere gesprekspartner voor fabrikanten en wegbeheerders.

De opleiding wordt één dag in de twee weken verzorgd op het KW1C in ’s-Hertogenbosch, op loopafstand van het centraal station. In het ochtendprogramma staan de volgende drie VRI-modules centraal. Deze modules zijn ook los te volgen:

·       Inspectie van VRI’s;

·       Aanleg en in bedrijf stellen van VRI’s;

·       Storingsanalyse van VRI’s.

Elke middag wordt er aandacht besteed aan onder andere meet- en regeltechniek, besturingstechniek, vermogenselektronica, rapporteren, inspectie en voorschriften. In het derde dagdeel wordt geoefend met relevante taal- en rekenvaardigheden. Daarnaast krijgen de deelnemers allerlei opdrachten, die zij op de eigen werkplek moeten uitvoeren.

Reacties

Diverse leden van ASTRIN hebben positief gereageerd op het opleidingsprogramma. Henny Timmermans, opleidingscoördinator bij Heijmans Wegen, is vanaf het begin bij de nieuwe opleiding betrokken. “Rijkswaterstaat, de Provincies en (grote) gemeenten hebben aangegeven dat er behoefte is aan kennis en vakmanschap op het gebied verkeersregelinstallaties. Wij verwachten dat er in nieuwbouw en onderhoudsbestekken op korte termijn eisen worden gesteld aan het kennisniveau van uitvoerende medewerkers. Dat sluit goed aan bij de doelstelling van Heijmans Wegen: verder ontwikkelen naar een kennisorganisatie met vakbekwame medewerkers.”

Ook Anja van Santvoort, HR Business Partner van Ziut, ziet de opleiding als een keurmerk dat afgegeven kan worden naar de aanbestedende wegbeheerders. Deze MBO 4 opleiding sluit naadloos aan op deze behoefte, wanneer je dagelijks in het veld staat. Gedegen theorie wordt afgewisseld met de specifieke praktijk van werken aan VRI ‘s. Warm aanbevolen!”

Voor informatie over de opleiding kunt u terecht bij:

Arie Strik (projectleider) | Tel: 06 – 208 573 53 | Email: a.strik@kw1c.nl

Natalie Veenkamp | Tel: 06 – 516 828 13 | Email: veenkamp@dtvconsultants.nl