VRI Seriele koppelingen

Titel

VRI Seriële Koppelingen

Doelstelling en afbakening Dit document beschrijft de seriële koppeling tussen twee afzonderlijke verkeersregelinstallaties (VRI). Het document is opgesteld door de ASTRIN Stuurgroep Standaardisatie, en is – in de status definitief – een overeengekomen standaard. In bestekken kan worden gerefereerd aan dit document.
Versie 1.0
Status Standaard definitief. In bestekken kan deze tekst gebruikt worden.
Auteur ASTRIN
Activiteiten
Producten