Verkeerslogging in de Verkeersregelautomaat

Titel

Verkeerslogging in de Verkeersregelautomaat

Aanvullende specificatie

Doelstelling en afbakening Dit document beschrijft de VLOG file logging in de VRA (Verkeers Regel Automaat). Het betreft voornamelijk de interfaces, formaten en protocollen die hiervoor gestandaardiseerd moeten worden om tot een universele oplossing te komen. Het document wordt vrijgegeven door de ASTRIN Stuurgroep Standaardisatie en is daarmee definitief een overeengekomen standaard. In bestekken kan worden gerefereerd aan dit document. Het document is opgesteld door de ASTRIN-KAR werkgroep met als doel een eenduidige logging ten behoeve van KAR-data te verkrijgen.
Versie 1.1 – 2014.06.27
Status Standaard definitief. In bestekken kan deze tekst gebruikt worden.
Auteur ASTRIN
Activiteiten
Producten Verkeerslogging in de Verkeersregelautomaat v1 1