Grensvlakdefinities – Richtlijn gebruik LED verkeerslantaarns

Titel

Grensvlakdefinities – Richtlijn gebruik LED verkeerslantaarns in verkeersregelinstallaties (Aanvullende eisen)

Doelstelling en afbakening Dit document beschrijft de aanvullende eisen voor het onderlinge gedrag tussen verkeersregeltoestellen en op LED aspecten gebaseerde verkeerslantaarns in wegverkeersystemen. De specificatie heeft als doel een veilige en betrouwbare werking die compatibiliteit tussen types en merken LED aspecten en verkeersregeltoestellen toestaat en mogelijk maakt. Daarnaast bevat dit document een minimum set aan eisen, waarmee het toegestaan is de verkeersregeltoestellen en LED aspecten apart te testen. Er wordt geacht dat verkeersregeltoestellen en LED aspecten die gekeurd zijn volgens dezelfde klasse, veilig en betrouwbaar in een systeem kunnen werken.
Versie 1.1 – WG-GvD 2013.07.22
Status Standaard definitief. In bestekken kan worden gerefereerd aan dit document.
Auteur ASTRIN
Activiteiten In eerdere uitgaven was de toepassing van light emitting diodes (LED’s) in verkeersregelinstallaties nieuw en was het noodzakelijk om aanvullende eisen te stellen. Inmiddels zijn de LED aspecten niet meer weg te denken in het straatbeeld van de verkeersregelinstallatie. Na het uitkomen van de 3e uitgave in januari 2004 is deze via de Nederlandse Normcommissie ingebracht in het Europese circuit, waarna ook op Europees niveau is onderkend dat er bij toepassing van LED-aspecten in verkeersregelinstallaties, aanvullende eisen gesteld dienen te worden.Dit heeft geleid tot de ontwikkeling van een Europese Technical SpecificationCLC/TS 50509 Use of LED signal heads in road traffic signal systems, die in augustus 2007 officieel is vastgesteld. Direct daarop volgend is deze technische specificatie door Nederland overgenomen als Nederlandse praktijkrichtlijn NPR-CLC/TS 50509. Met de komst van deze NPR naast de al bestaande Europese en Nederlandse normeringen is het noodzakelijk om de ASTRIN publicatie te herzien. De belangrijkste aanpassingen richten zich dan ook op eventuele verduidelijkingen, toevoegingen en verwijzingen naar bestaande normen, richtlijnen en specificaties. Als belangrijkste toevoeging kunnen de specificatie van de LED negenogen en onderlichten genoemd worden. Verder zijn alle informatieve zaken en de achtergrondinformatie rondom LED aspecten verwijderd. Deze informatie is opgenomen in de ASTRIN Grensvlakdefinities uitgave 3-2, van januari 2004, hetgeen als naslagwerk gebruikt kan worden. Deze nieuwe ASTRIN publicatie zal alleen de aanvullende eisen op de NPR-CLC/TS 50509 nog beschrijven. Tot slot zijn we ons bewust van het feit, dat de ontwikkeling van verkeersregeltoestellen en optische techniek voortgaat en zullen we zelf een bijdrage aan die ontwikkeling blijven leveren. De nu opgestelde publicatie biedt dan ook ruimte voor innovatie, zonder afbreuk te doen aan een eenduidige specificatie. In lijn met Europese en Nederlandse normen en/of richtlijnen zal iedere vijf jaar bekeken worden of herziening van deze publicatie noodzakelijk is. De ASTRIN-leden zullen zich bij de levering van verkeersregelinstallaties in Nederland houden aan de aanvullende eisen van deze publicatie.
Producten Grensvlakdefinities- aanvullende eisen versie 1.1
Vervallen Producten