Beeldenbibliotheek – Wegkantsysteem voor Signaleren en Monitoren

Titel

Wegkantsysteem voor Signaleren en Monitoren

Beeldenbibliotheek

Doelstelling en afbakening Dit document beschrijft de aantsuurcodering voor beelden op signaalgevers.De beeldenbibliotheek is in eerste instantie opgezet als onderdeel van de specificaties voor een Wegkantsysteem voor Signaleren en Monitoren (kortweg wegkantsysteem of WKS) en is daarin relevant voor de interfaces tussen wegkantsysteem en signaalgever en tussen wegkantsysteem en het MTM-2 Centraal Systeem. De beeldenbibliotheek moet daarnaast toegepast worden in alle (specificaties van) systemen waarin beelden en beeldstanden op dezelfde wijze gecodeerd moeten worden.
Versie 2.6, 7 november 2012
Status Standaard definitief. In bestekken kan worden gerefereerd aan dit document.
Auteur RWS
Activiteiten
Producten Wegkantsysteem voor Signaleren en Monitoren – versie 2.6

WKSBB