ASTRIN Roodlichtcamera Interface

 

Titel

ASTRIN Roodlichtcamera (RLC) Interface

Doelstelling en afbakening Interface beschrijving tussen Verkeersregelinstallatie (VRI) en een roodlichtcamera (RLC). Betreft signalering van ROODsignaal en voeding.
Versie 1.0 (2007)
Status Standaard definitief. In bestekken kan worden gerefereerd aan dit document.
Auteur ASTRIN
Activiteiten
Producten ASTRIN RLC Interface, versie 1.0

 

ASTRIN RLC-VRI Interface

ASTRIN RLC-VRI Interface