Bestekken

ASTRIN voorbeelden en modelteksten voor bestekken en aanbestedingen in de verkeersindustrie.

 • Bestekstekst Noodstroomvoorziening

  Titel Bestekstekst Noodstroomvoorziening VRI (Voorstel) Doelstelling en afbakening Bestekstekst voorstel voor Noodstroomvoorziening van verkeersregelinstallaties. Versie 1.1 – 2009-09-30 Status Standaard definitief. In bestekken kan deze tekst gebruikt worden. Auteur ASTRIN Activiteiten – Producten Noodstroomvoorziening-ASTRIN versie 1.1

 • Derden

  Standaards van derden voor de verkeersindustrie Stichting IVERA beheert het communicatieprotocol voor verkeersregelinstallaties – IVERA.  

 • Verkeerslogging in de Verkeersregelautomaat

  Titel Verkeerslogging in de Verkeersregelautomaat Aanvullende specificatie Doelstelling en afbakening Dit document beschrijft de VLOG file logging in de VRA (Verkeers Regel Automaat). Het betreft voornamelijk de interfaces, formaten en protocollen die hiervoor gestandaardiseerd moeten worden om tot een universele oplossing te komen. Het document wordt vrijgegeven door de ASTRIN Stuurgroep Standaardisatie en is daarmee […]

 • Grensvlakdefinities – Richtlijn gebruik LED verkeerslantaarns

  Titel Grensvlakdefinities – Richtlijn gebruik LED verkeerslantaarns in verkeersregelinstallaties (Aanvullende eisen) Doelstelling en afbakening Dit document beschrijft de aanvullende eisen voor het onderlinge gedrag tussen verkeersregeltoestellen en op LED aspecten gebaseerde verkeerslantaarns in wegverkeersystemen. De specificatie heeft als doel een veilige en betrouwbare werking die compatibiliteit tussen types en merken LED aspecten en verkeersregeltoestellen toestaat […]

 • ASTRIN Roodlichtcamera Interface

    Titel ASTRIN Roodlichtcamera (RLC) Interface Doelstelling en afbakening Interface beschrijving tussen Verkeersregelinstallatie (VRI) en een roodlichtcamera (RLC). Betreft signalering van ROODsignaal en voeding. Versie 1.0 (2007) Status Standaard definitief. In bestekken kan worden gerefereerd aan dit document. Auteur ASTRIN Activiteiten – Producten ASTRIN RLC Interface, versie 1.0