Standaards

  • Standaards

    De Stuurgroep Standaardisatie formuleert steeds werkgroepen waarbij ASTRIN leden samen met andere stakeholders standaards formuleren die na vaststelling beschikbaar worden gesteld voor alle belanghebbenden. U vindt ze hier – lees meer

  • Besteksteksten

    ASTRIN Stuurgroep Standaardisatie en de Werkgroep Samen anders Samenwerken stellen voorbeeldteksten op die in aanbestedingen en bestekken opgenomen kunnen worden. U vindt ze hier – lees meer

  • Derden

    Naast ASTRIN zijn er verschillende andere organisaties die standaards e.d. opstellen voor de verkeersindustrie zoals bijvoorbeeld CROW, CVN,  IVERA en ALiS. Volg de links voor meer informatie over de desbetreffende organisaties.