Spookfiles A58 als model voor juridische implicaties Talking Traffic

’s-Hertogenbosch, 16 januari 2015 – De introductie van Talking Traffic op Nederlandse wegen roept diverse juridische vraagstukken op. Hoe wordt de privacy van weggebruikers beschermd? Wie is eigenaar van de vele data? En wie is aansprakelijk in geval van schade of slachtoffers? In opdracht van met ministerie van Infrastructuur en Milieu bracht de Leibniz Foundation for Law de juridische implicaties van deze drie onderwerpen in beeld. Het project Spookfiles A58 diende als uitgangspunt voor het onderzoek.

Enkele conclusies

De conclusies en aanbevelingen staan beschreven in de ‘Rapportage onderzoek juridische inbedding Project Spookfiles A-58’. Een greep hieruit:

  • Ten aanzien van de privacy is duidelijk dat deze vanaf het prille begin een plaats in de ontwerpen van coöperatief rijden moet krijgen. Daarbij zal gelet op de complexiteit van het speelveld zoveel mogelijk moeten worden ingezet op Privacy by Design. Dit kan zowel technisch, organisatorisch en commercieel worden vormgegeven.
  • Bij de aansprakelijkheid is in deze fase nog geen sprake van veranderingen, de bestuurder van de auto is primair verantwoordelijk. Maar zodra meerdere spelers delen van die verantwoordelijkheid over gaan nemen, zal het bewijs wie verantwoordelijk is moeilijker te leveren zijn. Om dit probleem niet op het bord van het slachtoffer te schuiven, kan gedacht worden aan een drive-data-recorder. Die legt de laatste periode voor een incident vast, zoals in de luchtvaart gebruikelijk is.

Spookfiles A58 als uitgangspunt

De Leibniz Foundation for Law, onderdeel van de Universiteit van Amsterdam, deed zijn onderzoek in opdracht van het programma Beter Benutten van het Ministerie van Infrastructuur en Milieu. Het project Spookfiles A58 vormde het uitgangspunt van het onderzoek. Binnen dit project werken marktpartijen, overheden en kennisinstellingen gezamenlijk aan de ontwikkeling van een spookfiledienst. Deze dienst komt beschikbaar voor alle weggebruikers op de A58 tussen Tilburg en Eindhoven. Dit stuk snelweg fungeert hiermee als een ‘living lab’ bij de ontwikkeling van Talking Traffic. Dat maakt dit project uitermate geschikt om de juridische vraagstukken onder de loep te nemen.

Posted in: