Samen

De basis voor verbeteren van de verkeersindustrie is samenwerken

 • Samen

  Samenwerken aan Smart Infra

  We leven in een wereld die zich zeer snel ontwikkeld. Er is niet één partij die alles kan overzien en alles weet. Samenwerken is nodig om voortgang te boeken. De Nederlandse industrie heeft veel toe te voegen. Technologie wordt steeds meer een onderdeel van het dagelijkse leven. De industrie werkt dan ook nauw samen met overheden en consumentenorganisaties.

  ASTRIN werkt samen met opdrachtgevers en vele anderen om er voor te zorgen dat er draagvlak komt voor smart infra toepassingen. Ook binnen ASTRIN werken bedrijven samen. Bijvoorbeeld aan het ontwikkelen van standaards en opleidingsprogramma’s.

  Samenwerken is de oplossing voor een soepele transitie naar een wereld waarin technologie voor mensen nieuwe oplossingen biedt, overheden met beperkte middelen meer moeten doen en waarin we gezamenlijk een sprong voorwaarts maken op het gebied van doorstroom, veiligheid en milieu, in gezonde concurrentie, met oog voor maatschappelijk verantwoord ondernemen.

   

  Een nieuwe Marktvisie – een nieuwe start

   

  ASTRIN doet mee! U ook?

   

  Opdrachtgevers en opdrachtnemers in de bouw en infra werken samen aan een vitale en duurzame sector. Met de Marktvisie nemen Rijkswaterstaat, het Rijksvastgoedbedrijf, Bouwend Nederland, NL Ingenieurs, de Vereniging van Waterbouwers, MKB Infra, UNETO VNI en ASTRIN het initiatief.

   

  Als “bouwers van Nederland” excelleren we door betrouwbaar, aanspreekbaar en inspirerend te zijn. We werken samen voor burgers en bedrijven aan een veilig, leefbaar en bereikbaar Nederland.

  De afgelopen jaren heeft de markt van bouw- en infraprojecten te maken gehad met grote veranderingen. De terugloop in investeringen in de sector leidt ertoe dat marktpartijen forse concurrentie ondervinden en aanpassingen in de organisatie en projectbenadering hebben doorgevoerd. Niet alleen staat hierdoor de relatie tussen opdrachtgever en opdrachtnemer onder druk bij de uitvoering van projecten. Het leidt er ook toe dat de ruimte klein is om in innovatie te investeren. En dat in een tijd waarin de maatschappelijke opgaven juist om continue vernieuwing vragen.

  Lees het hele bericht klik hier

  18. Marktvisie en leidende principes

  Duurzaam inkopen krijgt impuls met innovatiekoffer

  Innovatiegericht inkopen kan een belangrijke bijdrage leveren aan verduurzaming van de openbare ruimte. Maar dan moeten opdrachtgevers en markt elkaar wel beter weten te vinden. Goede voorbeelden zijn er genoeg, maar over de hele linie mag en moet het vernieuwingstempo wel omhoog. Dat bleek tijdens het congres Innovatiegericht Inkopen in de Openbare Ruimte op 12 november.

  Wouter StolwijkHet congres was een gezamenlijk initiatief van het Ministerie van Economische Zaken, expertisecentrum PIANOo, FME, ASTRIN en Duurzaam GWW. PIANOo-directeur Wouter Stolwijk stipte in zijn inleiding de urgentie van het onderwerp aan. Jaarlijks gaat in het aanleg en onderhoud van openbare ruimte zo’n 60 miljard euro om. Door aanbesteding meer op innovatie te focussen, kan een enorme duurzaamheidswinst worden behaald.

  Lees het volledige bericht klik hier

  ASTRIN doet mee aan Innovatie Urgent: Duurzame Wegconcepten

  De werkgroep Duurzame Wegconcepten ondersteunt projecten die vanwege de eigen specifieke uitdagingen af wensen te wijken van gangbare standaarden.

  Naast deze projectondersteuning kunnen de resultaten leiden tot nieuwe werkwijzen of het wegnemen van generieke belemmeringen. De werkgroep Duurzame Wegconcepten  bestaat uit vertegenwoordigers van het ministerie van EZ, RWS, Provincie Gelderland,  FME/ASTRIN en NL Ingenieurs.

  De werkgroep Duurzame Wegconcepten is een vervolg op de studie Duurzame Wegconcepten. In deze rapportage over de 4 wegconcepten zijn per concept, gebiedstype of omgevingsbehoefte achterliggende wensen en mogelijkheden om deze te verwezenlijken in beeld gebracht.

  De werkgroep Duurzame Weconcepten is geslaagd wanneer een aantal projecten ruimte voor innovatie inrichten die een eigen opgave mogelijk maakt, maar zo ook andere projecten meer oplossingen bieden door een verbreding en verduurzaming van bestaande standaarden.

 • Samenwerken is vaak niet eenvoudig. Het vraagt veel van mensen. Vertrouwen, openheid en een bepaalde gunfactor zijn belangrijke succesfactoren. Samenwerken kan alleen lukken als over de spelregels van de samenwerking een duidelijk beeld is bij alle deelnemers. Dit vraagt continu aandacht en onderhoud.
  Samenwerken is echter geen vrijblijvende optie, maar noodzakelijkheid om gezamenlijk vooruit te komen, te innoveren en de verkeersproblemen van nu en in de toekomst het hoofd te bieden. Dus kom en doe mee!

  Gertjan EgDirecteur Astrin