Samen op weg voor standaard aansturen Openbare Verlichtingssystemen

Een groot aantal leveranciers van OV-systemen ontwikkelde de afgelopen jaren de ALiS protocol (ASTRIN Lighting Interoperability Standard). Dit protocol standaardiseert de communicatie tussen OV-telemanagementsystemen voor openbare verlichting en bovenliggende managementsoftware.

Onder OV-telemanagementsystemen verstaan we al die systemen die zorgen voor aansturing van hardwarematige OV-installaties op kast en lampniveau.

De toepassing zorgt ervoor dat gecertificeerde systemen uitwisselbaar zijn en dat daarmee vanuit een managementplatform verlichtingssystemen van verschillende fabrikanten te beheren zijn.

De stichting, ALiS Foundation genaamd, beheert de standaard, organiseert de ontwikkeling en promoot de standaard. Tevens zorgt de ALiS Foundation voor certificering van de leveranciers.

In het derde kwartaal van 2014 zorgt de stichting voor certificering van leveranciers en vertrekken we tools voor implementatie van het protocol in uw OV-systemen. Als u wil deelnemen verzoeken wij dit aan ons kenbaar te maken vóór 1 september.

Leveranciers van Openbare Verlichtingsystemen kunnen op verschillende wijze deelnemen aan de stichting. Dit is afhankelijk van het feit of u leverancier bent van een OV-telemanagementsystemen (= verlichtingssysteem) of een OV-managementsysteem.

Als u zich voor 1 september 2014 aanmeld, profiteert u van de collectiviteitskorting die we in een later stadium niet meer kunnen bieden.

Voor meer deelnemersinformatie en het aanmeldformulier kunt u contact opnemen met:

ALiS Foundation
Boerhaavelaan 40
Postbus 170
2700 AD ZOETERMEER
079 353 1338
info@alis-foundation.eu
www.alis-foundation.nl

 

 

Posted in: