Provincie Zeeland kiest voor gelijkspanning

De provincie Zeeland heeft gekozen voor de aanleg van energiezuinige en kostenbesparende openbare verlichting op vijf rotondes aan de N62 (Project Sloeweg). ASTRIN-lid CityTec gaat duurzame LED-verlichting installeren, gevoed door een nieuw aan te leggen gelijkspanningsinstallatie.

Voordelen gelijkspanning Gelijkspanning biedt vergeleken met wisselspanning een lagere CO2-uitstot, hoge energiebesparing en aanzienlijke kostenverlaging. Dit komt onder meer door efficiëntere energieconversie, een lager grondstoffenverbruik (bijvoorbeeld van koper) en minder arbeidskosten. De Provincie Zeeland kan door de aanleg van de gelijkspanningsinstallatie volstaan met één centraal voedingspunt vanuit netbeheerder Delta in plaats van drie verschillende voedingspunten.

LED-verlichting De voordelen van led-verlichting – minder verbruik en een langere levensduur – zijn al langer bekend. Maar juist de combinatie met duurzame opwekking, gelijkspanning en intelligente besturing is uniek: hierdoor wordt de verlichting niet alleen duurzamer, maar ook slimmer. Iedere lamp kan bijvoorbeeld apart en vanaf afstand gedimd en gecontroleerd worden. Zo kan de verlichting ’s nachts of in het weekend worden gedimd, maar indien nodig wel plaatselijk maximaal licht geven, bijvoorbeeld bij calamiteiten. Ook is het gelijkspanningsnet minder storingsgevoelig dan een gangbaar laagspanningsnet.