Opschaling NL Smartcities

Maatschappelijke vraagstukken zijn gebaat bij opschalen van smart cities

De digitale transformatie van de openbare ruimte is in volle gang. Vele pilots, Proof of Technology en Proof of Concept projecten zijn de afgelopen jaren uitgevoerd. Overheden en bedrijfsleven trokken hierin samen op en verdeelden de kosten voor de pilot. Kennisinstellingen zien in deze ontwikkeling nieuwe onderwerpen voor thesissen, stages, afstudeeropdrachten en hebben zelfs hun curriculum aangepast op de smart city ontwikkeling. In living labs maken inwoners, bewust en onbewust, kennis met de mogelijkheden van de digitale transformatie. Kortom er is veel energie en aandacht voor deze economisch en maatschappelijk zeer relevante ontwikkeling met vergaande gevolgen.

In Barcelona, tijdens de Smart City World Expo, is het initiatief geboren om een duidelijk signaal vanuit het bedrijfsleven af te geven. Bedrijven zijn namelijk pilotmoe omdat het perspectief op een vervolg te vaak ontbreekt en er vaak gevraagd wordt om in gelijkluidende pilots te investeren. De reden dat opschaling uitblijft is zeer divers zoals in de thema’s te lezen is.

Vooraanstaande bedrijven uit de smart city community doen middels een videoboodschap een duidelijke oproep. Het terugkerende onderwerp in deze video’s is het ontbreken van een nationale regie met een duidelijke uitvoeringsagenda. Zaken die in de interviews op verschillende manieren terug te horen zijn: anders samenwerken – risico’s verdelen – afspraken/standaarden/normen- financiering – gerichte investeringen in icoonprojecten – kennis delen – infrastructuur aanleggen.

Uit de interviews en onderzoek komt een duidelijk beeld naar voren dat een nationaal georganiseerd programma met een substantiële financiering een enorme versnelling teweeg kan brengen, de herhaalbaarheid van oplossingen aanzienlijk zal vereenvoudigen en opschaling buiten de bestaande afgebakende werkterreinen mogelijk zal maken. Dankzij de versnelling en aangetoonde impact zet dit Nederland ook internationaal op de kaart waarmee de smart city aanpak een aanzienlijk exportproduct wordt. De belangrijkste aanbeveling is dan ook een nationale gestructureerde coördinatie voor de digitale transformatie van de openbare ruimte.

Afgelopen donderdag 21 maart 2019 was de digitale top, waar ook ASTRIN bij aanwezig was, vertegenwoordigd door directeur Gertjan Eg. Het eerste doel van de lobby is bereikt door met zowel de staatssecretaris van BZK als EZK contact te leggen en te pleiten voor een meer centrale regie. Hier zal op korte termijn verder aandacht aan geschonken worden.

Video’s

Voor meer informatie over deze bijeenkomst bezoekt u deze website met alle video’s die gemaakt zijn tijdens de digitale top en het video journaal.

Bron: NL Smartcities