“Opleiding VRI-technicus verdient zichzelf terug”

De behoefte aan goed opgeleide en gecertificeerde technici groeit: ook als het gaat om installatie en onderhoud van VRI’s. DTV Consultants en het Koning Willem I College in Den Bosch ontwikkelden samen met het werkveld een volwaardige opleiding VRI-technicus op mbo 4-niveau. De opleiding is geschikt voor zowel beginnende als ervaren technici. Reacties van afgestudeerde technici en hun werkgevers zijn positief: “Goed geschoold personeel lost storingen meestal sneller en beter op. Zo verdient de opleiding zichzelf terug.” <Lees hier meer>

De blik op de toekomst

“De opleiding tot VRI-technicus is een goed voorbeeld van de wijze waarop we als ASTRIN tegen de toekomst van de branche aankijken”, zo begint ASTRIN directeur Gertjan Eg zijn betoog over de plannen van ASTRIN. ASTRIN zal op 7 december een samenwerkingsovereenkomst sluiten met het Koning Willem I College voor de verdere ontwikkelingen van monteursopleidingen op MBO niveau 2, 3 en 4 in de verkeersindustrie. Dit is het begin van de invulling van de ASTRIN Academy voor Smart City technologie. “De ontwikkelingen gaan hard. Verkeerstechnologie staat niet meer los van de ontwikkelingen van smart mobility, smart lighting etc. We zijn een onderdeel van de ontwikkeling die de meeste kennen als de Smart City. Met name de jeugd zal zich meer aangesproken voelen tot deze nieuwe en uitdagende ontwikkelingen.”

ASTRIN Academy

“We werken momenteel met een werkgroep aan de invulling van de ASTRIN Academy. Hierin willen we aanbod creëren voor iedereen in onze branche. Niet alleen nieuwkomers, maar ook mensen die nu al in de branche actief zijn, zullen zich moeten blijven bijscholen. De techniek staat niet stil, de mensen moeten daarin mee. Een leven lang leren, is nodig om bij te blijven en de kwaliteit van het werk dat we leveren op niveau te houden. Dit is wat we met de ASTRIN Academy willen bereiken.”

De opleiding VRI technicus is voor de branche een goede testcase geweest. De afgestuurde medewerkers waren allemaal werkzaam bij een van de leden van ASTRIN. Niet alleen de betreffende medewerkers, maar ook hun werkgevers hebben zich hard gemaakt voor deze opleiding en gezamenlijk met het Koning Willem I College en DTV Consultants tot een succes gemaakt. Een dergelijke aanpak verdient navolging.

Mensen die belangstelling hebben de ondertekening bij te wonen kunnen zich melden via: info@astrin.nl.