Nieuwe DOV-standaard ALiS gedemonstreerd tijdens Verkeer & Mobiliteit

Nieuwe DOV-standaard ALiS gedemonstreerd tijdens Verkeer & Mobiliteit

De afgelopen tijd hebben marktpartijen via het Platform Dynamische Openbare Verlichting van ASTRIN een standaard-communicatieprotocol ontwikkeld, in nauw overleg met het Intergemeentelijk Overleg Openbare Verlichting (IGOV).

De nieuwe standaard (Astrin Lighting interoperability Standard, ofwel ALiS), is inmiddels door specialisten uitgewerkt en in de eerste apparatuur geïmplementeerd. Begin 2014 komen de eerste systemen met de nieuwe standaard op de markt. Tijdens een Kenniscafé dat ASTRIN en IGOV op de Dag van Verkeer & Mobiliteit organiseren, wordt ALiS in de praktijk gedemonstreerd.

Toekomstig beheer standaard

De ALiS-standaard zal beheerd worden door een stichting, die nog voor het einde van het jaar wordt opgericht. Deze stichting zal toezien op de doorontwikkeling van de standaard, certificering van systemen coördineren en licenties uitgeven. In de stichting zijn alle leveranciers van gecertificeerde systemen vertegenwoordigd. Daarnaast komt er een Raad van Toezicht met vertegenwoordigers van zowel marktpartijen als opdrachtgevers (via het IGOV en IOV). Andere stakeholders, waaronder leveranciers van gerelateerde technologie, kunnen zitting nemen in een Raad van Advies.

Marktpartijen die belangstelling hebben voor deelname aan de stichting of de Raad van Advies kunnen zich opgeven via astrin@fme.nl

Posted in: