Markt aan zet bij ontwerpkeuzes intelligente VRI’s

Intelligente VRI’s zijn een belangrijke pijler in het Beter Benutten-programma. Door voertuigen in en rond steden met VRI’s te laten communiceren verbeteren we de doorstroming, veiligheid en leefbaarheid. Bovendien biedt dit meer comfort en kostenbesparing voor weggebruikers. Om volgend jaar de eerste toepassingen te kunnen uitrollen op straat, hebben de twaalf regio’s de markt gevraagd om dit jaar nog gezamenlijke analyses en ontwerpkeuzes te maken.

De twaalf regio’s in het programma zijn momenteel bezig mogelijke toepassingen voor intelligente VRI’s te definiëren. Deze gebruikstoepassingen worden toegesneden op de bestaande situatie, verkeersproblemen en bestaande infrastructuur in hun regio. Uitgangspunt is de doorstroming, veiligheid en leefbaarheid te verbeteren door communicatie tussen weggebruikers en VRI’s mogelijk te maken. Weggebruikers kunnen in-car geïnformeerd worden over bijvoorbeeld groenfasen en hun route of snelheid daaraan aanpassen; omgekeerd kan het regelproces in VRI’s verrijkt en geoptimaliseerd worden en kunnen VRI’s met dezelfde technologie prioriteit geven aan bijvoorbeeld vrachtverkeer, hulpdiensten en OV.

Volgens planning gaan de regio’s in 2016 met de eerste projecten van start. Voor die tijd is het zaak om helderheid te hebben over de benodigde architectuur, standaarden en besteksteksten. “In plaats van zelf uit te werken aan welke technische specificaties oplossingen moeten voldoen, hebben de regio’s de markt gevraagd het voortouw te nemen”, zegt Paul Potters. “Concreet is hen gevraagd om in een pre-competitief proces samen ontwerpkeuzes en standaarden te bepalen, waarbinnen ze vervolgens met elkaar kunnen concurreren.”

Die vraag is in eerste instantie besproken met de Stichting IVERA, waarin leveranciers van VRI’s samen onder andere aan standaardisatievraagstukken werken. Inmiddels werken vier grote leveranciers aan een analyse van de open data die nu beschikbaar is, het nader uitwerken van gebruikstoepassingen, het doorontwikkelen van bestaande (coöperatieve) architectuur en het definiëren van koppelvlakken. Eind september wordt een eerste gezamenlijk ontwerp verwacht. Op basis daarvan kunnen de Beter Benutten-regio’s alvast benodigde aanpassingen aan hun infrastructuur in gang zetten, zodat volgend jaar de eerste gebruikstoepassingen in praktijk kunnen worden gebracht.