Mous Waterbeheer BV


 • Bezoekadres:

  Eigen Haard 41
  8561 EX Balk

  Postadres:

  Postbus 61
  8560 AB Balk

  Google Maps
  info@mouswaterbeheer.nl
  +31 (0) 514 60 89 00  Producten:

 • Over Mous Waterbeheer

  Mous Waterbeheer is een kennisintensieve ontwikkelaar en leverancier van innovatieve oplossingen voor integraal procesmanagement in de watersector. Onze expertise en ervaring zijn gelegen in telemetrie, elektrotechniek, werktuigbouwkunde en civiele techniek.

  Mous Waterbeheer bestaat uit de bedrijfsonderdelen Mous Waterbeheer BV, Mous Pompenbouw Balk BV, Mous Pompsupport BV.

  Missie

  Bij Mous Waterbeheer staan kwaliteit, inventiviteit en flexibiliteit hoog in het vaandel. Wij lopen voorop in het ontwikkelen en toepassen van innovatieve technieken en zijn voortdurend op zoek naar vernieuwende concepten met een gunstige prijs-prestatieverhouding. Ondanks onze schaalvergroting blijven wij flexibel en adequaat inspelen op de wensen van onze klanten. Door mee te denken en oog te hebben voor diens specifieke omstandigheden dragen wij zorg voor klantgerichte oplossingen.

  Mous Waterbeheer hecht aan de zorg voor een goed leefklimaat en streeft in al haar activiteiten naar duurzaamheid. Wij willen maatschappelijk en sociaal verantwoord ondernemen met toonaangevende activiteiten en gezonde resultaten. Met als vertrekpunt onze expertise, kwaliteit en service willen wij Mous Waterbeheer naar de volgende fase in haar ontwikkeling brengen.

  Onze ambitie is de ‘verborgen’ kampioen in ‘Nederland Waterland’ te zijn.

  Kernwaarden

  Onze kernwaarden vormen de leidraad voor de manier van werken van Mous Waterbeheer nu en in de toekomst. We hebben deze kernwaarden op vier niveaus benoemd:

  • vakbekwaamheid: deze waarde staat voor de expertise, deskundigheid en het vakmanschap die onze medewerkers dag in dag uit inbrengen om vorm te geven aan de missie van Mous Waterbeheer
  • innovatie: deze waarde staat voor onze voortdurende aandacht voor innovatieve oplossingen in onze werkvelden
  • betrokkenheid: deze waarde staat voor de betrokkenheid bij al onze activiteiten en het bewustzijn van onze verantwoordelijkheid bijdragen te leveren aan de ontwikkeling van een duurzaam leefklimaat
  • betrouwbaarheid: deze waarde staat voor onze inzet te allen tijde te doen wat we hebben afgesproken en goed af te spreken wat we doen. Mous Waterbeheer investeert in langdurige klantrelaties die hun oorsprong vinden in vertrouwen en transparantie.

  Visie & strategie

  Het succes van Mous Waterbeheer wordt mede bepaald door de wijze waarop wij ons continu ontwikkelen en aanpassen aan de marktomstandigheden. Expertise, kwaliteit en service moeten de redenen zijn waarom klanten terugkeren.

  De komende jaren leggen wij de focus op een aantal deelmarkten:

  • de expansie van onze serviceactiviteiten
  • versterkte aanwezigheid in het marktsegment van complexe projecten
  • expansie van onze renovatieactiviteiten; en
  • doorontwikkeling en verbreden van onze telemetrieproducten.

  Kwaliteit

  Mous Waterbeheer heeft een naam hoog te houden op het vlak van kwaliteit. Wij werken volgens een gecertificeerd kwaliteitsmanagementsysteem (ISO 9001 en KOMO-Instal) en zijn KIWA-gecertificeerd voor het onderhoud aan pompinstallaties en gemalen (BRL K14020/01). Mous is tevens gecertificeerd voor de VGM Checklist Aannemers. Mous is voorts een Sterkin-erkend elektrotechnisch installateur en een Kenteq-erkend leerbedrijf in de vakgebieden elektrotechniek en werktuigbouwkunde.

Posted in: