Kruispuntverkenner: het juiste kruispunt op de juiste locatie

CROW heeft een nieuwe online tool voor wegbeheerders en wegontwerpers ontwikkeld: ‘Kruispuntverkenner’. Bij de aanleg van een nieuw kruispunt of de vernieuwing van een bestaand kruispunt ondersteunt deze tool bij het nemen van een beslissing over het toepassen van de meest geschikte kruispuntvorm.

Stapsgewijs naar adviesrapport
‘Kruispuntverkenner’ neemt wegbeheerders en wegontwerpers stapsgewijs mee in het maken van een afweging. De tool houdt hierbij rekening met factoren als de gewenste capaciteit, samenstelling van het verkeer, beschikbare ruimte en verkeersveiligheid. Het resultaat is een adviesrapport waarmee burgers, bestuurders en raadsleden kunnen worden geïnformeerd. Ook is de uitkomst geschikt als basis voor verdere technische uitwerking.

Doorverwijzing naar online kennis
Binnen ‘Kruispuntverkenner’ wordt voor verdieping doorverwezen naar kennisbronnen zoals de Online Kennismodules ‘Wegontwerp Buiten de bebouwde kom’ (met ‘Handboek wegontwerp’) en ‘Wegontwerp Binnen de bebouwde kom’ (met ‘ASVV 2012’). De uitkomsten van deze verdieping kunnen vervolgens gebruikt worden in het afwegingsproces van Kruispuntverkenner.

Samenwerken met het veld
Kruispunten vormen een belangrijke schakel in ons verkeersnetwerk. Er gebeuren helaas op kruispunten veel ongelukken. Zo valt 40% van alle ernstige verkeersslachtoffers op kruispunten binnen de bebouwde kom. Daarom bundelt CROW haar krachten samen met wegbeheerders en ontwerpers. Dit is zichtbaar in de vorm van kennis en tools die bijdragen aan een vlotte en veilige verkeersafwikkeling.

Meer informatie en bestellen
Een licentie op Kruispuntverkenner is online te bestellen via: www.crow.nl/kruispuntverkenner.

Posted in: