IVERA iVRI Kenniscafé – 23 november 2016

23 november 2016 | van 12.30 tot 13.15 uur| Expo – Houten  (tijdens de Dag van Verkeer, Mobiliteit & Parkeren)

Graag nodigen we u uit voor het volgende IVERA iVRI Kenniscafé. Opnieuw praten we u bij over de actuele ontwikkelingen met betrekking tot de standaardisatie activiteiten.

We werken achter de schermen hard aan het mogelijk maken van de eerste intelligente verkeersregelinstallaties –iVRI’s die in 2017 op de weg verschijnen. De standaardisatie van interfaces en de hoge snelheid waarin de ontwikkelingen plaatsvinden, vergen flinke inspanningen. Zowel voor wegbeheerders als voor de verkeersindustrie een reden om de samenwerkingsbanden aan te halen. De stichting beheer IVERA protocol werd in 1997 opgericht als een samenwerking van fabrikanten van verkeersregelautomaten. Wegbeheerders waren in de Raad van Toezicht vertegenwoordigd. Om sneller te kunnen handelen en de belangen van de wegbeheerders en industrie beter op elkaar af te stemmen, zijn de wegbeheerders nu toegetreden tot het bestuur en gaat de stichting verder als publiek-private organisatie onder de naam Stichting IVERA. Graag delen we met u het proces wat tot deze reorganisatie heeft geleid en wat u daar in de toekomst van gaat merken.

Een van de belangrijkste veranderingen is dat de stichting IVERA zich niet langer richt op de ontwikkeling en beheer van één standaard. De stichting richt zich op alle (externe) communicatiestandaards die te maken hebben met de verkeersregelautomaat en de certificering van verkeersregelautomaten van fabrikanten die deze op de markt brengen.

Naast een toelichting op de veranderingen in de IVERA organisatie, presenteren we de stand van zaken ten aanzien van vijf koppelvlakken die de nieuwe Verkeersregelautomaten kennen zoals de TLC-FI (interface met ITS applicaties) en RIS-FI (interface met Roadside ITS station). En gaan ten slotte in op de wijze waarop de verkeersregelapparatuur gecertificeerd zal worden om veiligheid, functionaliteit en interoperabiliteit nu en in de toekomst te borgen.

Het programma:

 • Welkom door Freek van der Valk
 • Stand van zaken Stichting IVERA 2.0: bestuur geformeerd uit wegbeheerders en fabrikanten door Jeannet van Arum
 • Stand van zaken iVRI project en het certificeringsproces door Herman van der Vliet:
  • Waarom doen we het ook alweer?
  • Oplossingsrichtingen
  • Koppelvlakken
  • Certificering van de vijf koppelvlakken

U kunt zich inschrijven via onderstaande link:

Meldunuaan-235x79
Het kenniscafé staat open voor alle wegbeheerders, verkeerskundigen en andere mensen die belangstelling hebben voor het intelligente kruispunt.