Intentieovereenkomst AliS – IGOV – IOV ondertekend

De voorzitters van IGOV, IOV en de ALiS Foundation hebben op 9 oktober een intentieovereenkomst getekend. De vertegenwoordigers maken daarmee kenbaar dat ze er alles aan doen om het ALiS-protocol als standaard toegepast krijgen in de markt voor dynamische openbare verlichting. Het protocol is ontwikkeld vanuit ASTRIN en moet leiden tot een betrouwbare, robuuste en vooral open standaard voor DOV.

Het ALiS-protocol standaardiseert de communicatie tussen de infrastructuur voor Openbare Verlichting en de software waarmee openbare verlichting aangestuurd kan worden. Met een open standaard kunnen opdrachtgevers systemen van verschillende leveranciers vanuit één managementsysteem aansturen en beheren.

De overeenkomst werd getekend tijdens de Dag van de Openbare Ruimte in Houten, de jaarlijkse vakbeurs over ontwerp, inrichting, onderhoud en beheer van openbare ruimte. Henk Walraven (voorzitter ALiS Foundation) tekende samen met de voorzitters van IGOV en IOV de overeenkomst. De deelnemers van IGOV en IOV vormen samen de vertegenwoordiging van de eigenaren en beheerders van openbare verlichtingsinstallaties.

Open standaard IOV, de Initiatiefgroep Openbare Verlichting, bestaat uit verlichtingsdeskundigen van verschillende onderdelen van Rijkswaterstaat en van de provincies. “Als IOV werken we op nationaal niveau aan meer uniformiteit en samenwerking. Met name voor de provincies is dit een belangrijke standaard”, stelt IOV-voorzitter Peter Oudhuis. “Zij schrijven in contracten de standaarden voor en participeren in dit soort projecten. Zij hebben veel baat bij een open standaard.”

Arthur Klink is voorzitter van het InterGemeentelijk overleg Openbare Verlichting. “De deelnemers van IGOV hechten veel belang aan een open standaard”, vertelt hij. “Het blijft mogelijk om te kiezen voor de leverancier die op dat moment het beste past, terwijl de aansturing toch met één systeem mogelijk blijft. Die keuzevrijheid brengt veel flexibiliteit met zich mee.”

Eerste pilot gestart

Aan het Havenspoorpad in Rotterdam is het eerste pilotproject volgens het gestandaardiseerde ALiS-protocol al in gang gezet, vertelt Henk Walraven. “De gemeente Rotterdam heeft de ambitie om als gemeente een lab te zijn voor innovatie. Dat sluit hier prima op aan. Op het 5,5 kilometer lange traject gaan maar liefst zeven leveranciers aan de slag. Hun systemen worden aangestuurd door één beheersysteem, waarmee we straks nut en noodzaak van een standaard kunnen aantonen”, aldus Walraven. Meer over dit pilotproject is te lezen op de website van ASTRIN.

Licentiekosten

Opdrachtgevers die systemen laten aanleggen volgens het ALiS-protocol, betalen daar een kleine meerprijs voor. “De licentiekosten bedragen één euro per lichtpunt”, aldus Walraven. “Via de leverancier komt dat bedrag terecht bij de ALiS Foundation. Daarvan wordt geïnvesteerd in bijvoorbeeld het verder ontwikkelen en verbeteren van de standaard. Daarvoor gaan we uiteraard ook in gesprek met zowel de markt als de gebruikers, om op basis van hun wensen tot een solide standaard te komen.”

2014-10-09 - ALiS ondertekening - 08 - 1024px

Henk Walraven (voorzitter AliS foundation), Peter Oudhuis (voorzitter IOV) en Arthur Klink (voorzitter IGOV) ondertekenen gezamenlijk de intentieovereenkomst.

 

ALiS Foundation

ALiS staat voor ASTRIN Lighting Interoperability Standard. Het standaardprotocol is gezamenlijk ontwikkeld door leveranciers van systemen voor openbare verlichting. Dankzij de standaardisering wordt het mogelijk om verlichtingssystemen van verschillende leveranciers aan te sturen vanuit één centraal beheersysteem, mits deze aan het protocol voldoen.

De ALiS Foundation beheert de standaard en de validatie van systemen en leveranciers. Daarnaast coördineert de stichting de ontwikkeling en promotie van het protocol. Op 10 oktober, een dag na de ondertekening, heeft de stichting een vernieuwde versie van het protocol bekendgemaakt. Op basis van deze versie verschijnt binnenkort een toolkit voor leveranciers voor de implementatie van de standaard in hun systemen.

www.alis-foundation.eu

Posted in: