HIG werkt met gemeenten aan fietsinfrastructuur

Om een beter beeld te krijgen van het huidige en feitelijke gebruik van de infrastructuur door de fiets wordt in een groot aantal gemeenten overgegaan tot het instellen van een fietsmonitoringsprogramma. Hiermee komt informatie beschikbaar over het bestaande fietsnetwerk en het aantal fietsers dat van dit netwerk gebruik maakt. Om deze gegevens te verkrijgen worden door HIG Traffic Systems tijdelijke en permanente fietstelllocaties op belangrijke verbindingen ingericht.

Fietsteldata wordt automatisch of handmatig ingewonnen en verwerkt. Met een gebruikersvriendelijke web-applicatie kunnen diverse rapportages en analyses van de data aan opdrachtgevers ter beschikking worden gesteld of op basis van maatwerk in de juiste formats worden aangeleverd. Hiermee wordt het mogelijk om de data te integreren in een bestaande applicatie of database. De verkeersgegevens vormen een prima onderlegger voor het herijken of uitwerken van nieuw fietsbeleid en daarnaast het doorvoeren van belangrijke aanpassingen aan de fietsinfrastructuur.

In november en december introduceert HIG een actie die gericht is op het verder ontwikkelen van een fietsmonitoringsnetwerk. Als gemeenten overgaan tot het aanschaffen van een fietstelpunt (permanent of tijdelijk) kan het eerste jaar gratis gebruik worden gemaakt van HIG Traffic Net. Hierbij wordt door HIG de data in een met de opdrachtgever overeengekomen format kosteloos periodiek aangeleverd.

Voor meer informatie over fietsmonitoring kunt u contact opnemen met Michael Houtman (m.houtman@hig.nl).

Posted in: