Heijmans: BikeScout, helpt fietsers veilig oversteken

Fietsers of scooters die onverwacht opduiken op een oversteekplaats; ze vormen maar al te vaak een plotseling gevaar. Automobilisten zien ze vaak te laat, de fietser zelf is zich vaak niet bewust van zijn of haar eigen kwetsbaarheid. De Heijmans BikeScout maakt oversteken veiliger.

Heijmans heeft een intelligent systeem ontwikkeld dat bijdraagt aan de veiligheid van fietsers. In tegenstelling tot soortgelijke producten volgt de Heijmans BikeScout continu de snelheid en afstand van naderende fietsers. Met die informatie berekent het systeem de aankomsttijd en waarschuwt de automobilist voor de naderende fietser(s). Dat waarschuwen gebeurt via LED-indicatie in het wegdek. Heijmans BikeScout biedt wegbeheerders bovendien de mogelijkheid om via een webapplicatie data in te zien van de fietspassages, zoals telgegevens, gemiddelde en maximale snelheid.

De kwetsbare fietser

De overheid stimuleert fietsen door de aanleg van comfortabele fietspaden waarop fietsers zich veilig wanen. De snelheidsverschillen op zo’n fietspad worden echter alsmaar hoger, mede door de groeiende populariteit van e-bikes. Met onder andere de vergrijzing komen er bovendien meer e-bikes op de weg. De berijders reageren over het algemeen minder alert en lopen bij een ongeval eerder botbreuken en ernstige verwondingen op.

De kwetsbaarheid van fietsers is dus niet verminderd. Dat blijkt uit het aantal ongevallen op oversteekplaatsen. Eenderde van alle dodelijke verkeersslachtoffers zijn fietsers. Met het stimuleren van fietsen neemt ook de zorg voor verhoogde veiligheid van fietsers toe. Heijmans BikeScout verbetert de veiligheid van alle fietsers bij oversteekplaatsen door ze in een vroeg stadium te detecteren en automobilisten op tijd te waarschuwen.

De voordelen op een rij

• Effectieve en tijdige waarschuwing voor overstekende fietsers door individuele snelheidsmeting
• Verhoogde veiligheidsbeleving van de fietser
• Minder ongevallen
• Zeer robuuste en dimbare LEDs, die vlak met het wegdek kunnen worden geplaatst.
• Signalering op meerdere manieren mogelijk
• Toekomstgericht door in-car opties
• Esthetisch aantrekkelijker en effectiever dan extra borden met fluorescerende achtergrond.

Meer informatie + dowload factsheet: www.heijmans.nl/nl/bikescout

 

Posted in: