Havenspoorpad: klaar voor fase 2 én ALiS 1.2

Langs het Havenspoorpad in Rotterdam hebben vijf leveranciers hun Dynamisch Openbare Verlichting-systeem opgeleverd die allemaal voldoen aan het vorig jaar gepubliceerde ALiS-protocol. Een belangrijke mijlpaal in de uitrol van deze standaard, die bovendien al heeft geresulteerd in een nieuwe, binnenkort te publiceren release.

In de eerste helft van 2015 hebben vijf leveranciers hun apparatuur voor dynamische openbare verlichting (DOV) langs het Havenspoorpad geïnstalleerd. In totaal gaat het om 175 armaturen, die over een traject van 5,5 kilometer zijn geplaatst. Alle systemen voldoen aan het ALiS-protocol. Dit protocol zorgt ervoor dat de Gemeente Rotterdam, de vijf verschillende systemen via één beheer- en management pakket beheert. Het ALiS protocol garandeert de interoperabiliteit.

Fase 2: testen beheersystemen

Daarmee is het project klaar voor de volgende fase. Daarin is het de beurt aan leveranciers van de managementsoftware pakketten, waarmee de verlichting kan worden aangestuurd en nieuwe leveranciers van telemanagement systemen. “Inmiddels zijn systemen van vijf leveranciers gevalideerd, en er volgen er meer”, zegt Henk Walraven, voorzitter van de ALiS Foundation. “Die leveranciers gaan komend jaar hun systemen in de praktijk testen, in nauwe samenwerking met de gemeente Rotterdam.”

ALiS 1.2

In de eerste fase van het project hebben de leveranciers van DOV-systemen in elk geval al veel geleerd, aldus Walraven. “We hebben de ervaringen van de afgelopen maanden verwerkt in een tweede release van de ALiS-standaard, die eind juli wordt gepubliceerd. We zijn overtuigd dat we nu een standaard hebben die voldoet aan de wensen van de markt.”

De nieuwe release, versie 1.2, is in de breedte uitgebreid met meer (typen) componenten, waaronder de sensoren waarmee de aanwezigheid van fietsers wordt geregistreerd. Zodat lampen van verschillende leveranciers straks met sensoren kunnen worden aangestuurd.

“Daarnaast is de standaard verdiept”, zegt Walraven. “Tijdens de implementatie kwamen we heel wat zaken tegen, die in meer detail moesten worden vastgelegd. Om een paar voorbeelden te noemen: in welke eenheid je lichtsterkte uitdrukt, hoe je een status precies definieert, of je lampen individueel moet kunnen aansturen… En zo zijn er meer voorbeelden.”

Groeispurt

De ALiS-standaard heeft dankzij het project Havenspoorpad een groeispurt doorgemaakt. “We zijn de gemeente Rotterdam heel dankbaar dat we de ruimte daarvoor hebben gekregen”, aldus Walraven. Omgekeerd profiteren ook klanten van de standaard, die hen straks in staat stelt om leveranciersonafhankelijk te investeren in DOV. “We hadden laatst een bijeenkomst over dit thema bij het IGOV, en daar waren álle leden van het platform bij aanwezig. Dat geeft wel aan hoe interessant deze ontwikkeling voor overheden is.”