Green Deal Duurzaam GWW wint de Green Deal Runner up Award!

Op maandag 24 november heeft de Green Deal ‘Duurzaam GWW’ de Green Deal Runner Up Award gewonnen. Deze prijs bevestigt de belangrijke stappen die gezet worden in deze sector. De Runner Up Award is een aanmoedigingsprijs voor veelbelovende lopende Green Deals die bijzondere prestaties laten zien op het gebied van samenwerking, durf en vernieuwing.

Green Deal Duurzaam GWW

Meer duurzame innovatie, meer energiebesparing en meer doen met minder budget. Dit zijn enkele van de doelen van de Green Deal Duurzaam GWW die ondertussen al door 29 partijen, bestaande uit zowel opdrachtnemers, opdrachtgevers als kennisinstellingen, is ondertekend.

De partijen in het samenwerkingsverband zijn het erover eens dat het thema duurzaamheid een vaste plaats verdient bij het maken van plannen, het bouwen, het onderhouden en het gebruiken van nieuwe en bestaande werken. Dit betekent dat duurzaamheid ook onderdeel moet zijn van aanbestedingen en dat duurzaamheidsaspecten moeten worden gewaardeerd.

Arnoud van Vliet, voorzitter van het directeurenoverleg Duurzaam GWW licht toe: “Wij zijn bezig met een stille revolutie in een sector met een jaarlijkse omzet van 12 miljard. Een sector die vrijwel geheel door overheden wordt gegund aan marktpartijen en met enkele honderdduizenden medewerkers. Met de Green Deal Duurzaam GWW willen wij SAMEN duurzaamheid op een hoger plan tillen en door een vroegtijdige integrale manier van werken geld besparen en sneller werken realiseren met minder faalkosten. We zijn dan ook erg blij met deze erkenning in de vorm van deze Award”.

Persbericht: 25 november 2014

Posted in: