Google en TNO onderzoeken verkeersstatistieken voor verkeersmanagement

Bruikbaarheid, dekking en kostenbesparing van Google’s verkeersstatistieken vergeleken met verkeerssensoren

Uit onderzoek van TNO blijkt dat de files op de snelwegen het Nederlandse bedrijfsleven 613 tot 797 miljoen euro kosten. Door betere informatie over het gebruik van de weg, kunnen beheerders het verkeer in goede banen leiden en daarmee reistijden verkorten en files voorkomen. Google Maps geeft gebruikers inzicht in real-time verkeersinformatie. In dit onderzoek is gekeken of diezelfde verkeersstatistieken ook gebruikt kunnen worden om inzicht te geven in belangrijke verkeersstromen. Steden en wegbeheerders kunnen hiermee hoogwaardige, betrouwbare verkeersstatistieken ontwikkelen en daarmee hun verkeer beter organiseren.

In opdracht van Google onderzocht TNO de bruikbaarheid, dekking en mogelijke kostenbesparing van deze statistieken in verkeersmanagement. Op 18 november 2015 worden de eerste, voorlopige resultaten van het onderzoek gepresenteerd tijdens de Smart City Expo in Barcelona. In dit onderzoek werkte TNO met geanonimiseerde, geaggregeerde historische verkeersstatistieken van Google. Deze statistieken – zoals snelheden en verkeersvolumes – vergeleek TNO met de metingen van 3.000 verkeerssensoren in het wegennet in Nederland zoals bij de ring A10 bij Amsterdam.

Op basis van de metingen van verkeerssensoren bepaalde TNO de kwaliteit en bruikbaarheid van Google’s verkeerstatistieken voor toepassingen in verkeersmanagement zoals bijvoorbeeld het kunnen detecteren van files. De statistieken die Google beschikbaar stelde van gemiddelde snelheden hadden een afwijking van slechts 5 tot 10% ten opzichte van de via traditionele sensoren gemeten snelheid. Dat betekent een afwijking van maximaal 5 km per uur bij een gemiddelde snelheid van 50 km per uur. Deze statistieken leveren een zeer kostenefficiënte additionele databron op voor verkeersmanagers. Het gebruik van sensoren in het wegdek voor het meten van verkeersstromen is relatief duur. Vanuit het doel om van data, informatie te maken, ziet TNO grote kansen voor alternatieve en aanvullende databronnen. Vanwege de kennis en kunde van TNO op dit vlak, trad Google in contact met TNO.

Mobiliteit is een van de onderwerpen waarbij TNO de rol van alternatieve bronnen onderzoekt voor toepassingen. TNO onderzoekt bijvoorbeeld voor welke omstandigheden fysieke sensoren vervangen kunnen worden door dergelijke databronnen. Ook voor het verkrijgen van inzicht in neveneffecten van verkeer dat een sluiproute kiest vanwege een verkeersongeval of wegopbreking, kan de databron ingezet worden. De verkeersstatistieken die bedrijven als Google kunnen leveren bieden ook aanvullende informatie bij  milieumetingen zoals luchtvervuiling en geluidsoverlast.

Meer informatie
Nieuws van TNO, Monique de Geus – Persvoorlichter, +31 (0)88 8661017 monique.degeus@tno.nl.

Bron: Persbericht TNO, 18 november 2015

Posted in: