Goed, beter, best

Wie onlangs nog een nieuwe tablet of smartphone heeft gekocht, kent het gevoel: nu kopen of wachten? Er zit namelijk altijd wel een beter, sneller exemplaar aan te komen. En daar kleeft natuurlijk een risico aan: dat je niet doet wat nú nodig is, in de verwachting dat er straks een andere, betere oplossing voorhanden is. ‘Het beste’ wordt dan de vijand van ‘het goede’.

Dat dilemma doet zich soms ook voor op het gebied van verkeersmanagement. Nederland wil zich ontwikkelen tot een internationaal pionier op het gebied van zelfrijdende auto’s. Een mooie ambitie, al is er volgens mij nog te weinig nagedacht over de vraag voor welk probleem de zelfrijdende auto een oplossing is. Voor de gebrekkige doorstroming? De veiligheid? Op beide fronten biedt de zelfrijdende auto perspectief. Maar niet op korte termijn. Terwijl er héél veel innovatieve techniek klaarligt die wél snel soelaas kan bieden.

Gelukkig wordt ook dat onderkend. Met deel 2 van het programma Beter Benutten zetten het ministerie, regionale overheden én bedrijfsleven eensgezind in op ITS, en vooral op coöperatieve technologie. Niet door heel veel nieuwe ideeën te bedenken. Dat hoeft ook niet, want die zijn er al volop. Wel door te investeren in de daadwerkelijke uitrol van innovatieve oplossingen. Met als voorwaarde dat ze door een solide businesscase ondersteund worden. Een aanpak die niet alleen vruchten afwerpt op de Nederlandse wegen, maar ook onze economie vooruithelpt. In de vorm van waardevolle kennis die kan worden geëxporteerd.

Vanuit ASTRIN hebben we in een reeks sessies met wegbeheerders meegepraat over de richting van Beter Benutten 2. Als brancheorganisatie kunnen we aangeven wat de markt in huis heeft en welke kansen en obstakels we zien. Daarnaast nemen we het voortouw bij standaardisatie. Een belangrijk thema, want ook al zijn er inmiddels Europese standaarden voor coöperatieve technologie: voor de aansluiting op de bestaande apparatuur boven en langs de Nederlandse wegen is ook een standaard nodig. En het is belangrijk dat we daar tijdig mee beginnen.

Dat wil niet zeggen dat coöperatieve technologie niet nu al inzetbaar is. Om het tegendeel te illustreren, wordt eind maart in Helmond de Automotive Week 2015 georganiseerd. Een week vol demonstraties en praktijksessies. Ook daar zullen we als ASTRIN aanwezig zijn, met onder meer een keynote speech en workshops waarin we ingaan op praktische haken en ogen bij invoering, hoe je leveranciersonafhankelijk kunt investeren in deze technologie en welke marktpartijen voor welke componenten zorg kunnen dragen. Ik hoop u daar te zien!

Posted in: