Gids Proportionaliteit

Gids Proportionaliteit

Deze Gids biedt concrete regels over welke selectie-eisen proportioneel zijn, welke termijnen in acht genomen moeten worden, waarvoor een accountantsverklaring gevraagd mag worden, wanneer een inschrijfvergoeding redelijk is en wat redelijke contractvoorwaarden zijn. Voor u als marktpartij handig om deze voorschriften te kennen, zodat u in een aanbesteding kunt signaleren welke disproportionele eisen gesteld zijn, waardoor u dreigt buiten de selectie te vallen.

De gids is te downloaden op http://www.pianoo.nl/document/7484/gids-proportionaliteit

Posted in: