ERDI genomineerd voor de Duurzaam Award 2017

Voordat duurzaamheid een begrip werd was Erdi al bezig met het recyclen en hergebruiken van materialen, het gebruik van alternatieve grondstoffen en energiebesparing. Als één van de eerste bedrijven in Nederland werd een windmolen op het dak geplaatst, werden zonnepanelen aangebracht en kreeg het distributiecentrum een groen dak. Vorige maand is Erdi uitgeroepen tot één van de drie genomineerde bedrijven voor de Duurzaan Award.

Samen sterker in de keten
Met hun partners werken zij voortdurend aan het efficiënter produceren. Zo zetten zij onder andere in op het hergebruik van materialen bij het productieproces. Maar ze denken ook na over het verhogen van de circulariteit bij hun producten. Al vanaf 2010 reduceren ze meer dan 40% van onze CO2-uitstoot. De restuitstoot wordt gecompenseerd door Gold Standard credits om zo klimaatneutraal te kunnen opereren.

Pioniers
Petra Hardeman en Raoul van der Struijk vormen de directie van Erdi en zijn voorvechters van een wereld waarin ecologisch en financieel rendement prima hand in hand gaan. Raoul van de Struijk: ”Noem ons maar pioniers, bevlogen betweters, die betrokken zijn bij, en verantwoordelijkheid nemen voor, het duurzaamheidsvraagstuk. We investeren en geloven in een duurzame toekomst door het er niet alleen maar over te hebben maar het vooral ook te doen. Naast energie doen we dat door te zoeken naar alternatieve grondstoffen en door sterk in te zetten op re-use  en reduce (up-Cycle). En dat alles vanuit een grote maatschappelijke interesse.”

Stemmen kan via de website van Duurzaan.

Posted in: