Eerste pilotproject ALiS van start

Binnenkort gaat het eerste proefproject van start met het gestandaardiseerde ALiS-protocol voor dynamische openbare verlichting. Langs het Rotterdamse Havenspoorpad gaan zeven leveranciers hun systemen testen en waar nodig verbeteren.

De zeven leveranciers die het Alis-pilotproject Havenspoorpad in Rotterdam gaan invullen, zijn inmiddels bekend. Elke leverancier wordt verantwoordelijk voor het functioneren van de installatie en alle communicatie voor hun eigen deel van de 5,5 kilometer lange weg. ”Het doel is zoveel mogelijk fabrikanten ervaring te laten opdoen met ALiS”, vertelt Peter Wijnands, beheerder van de openbare verlichting en projectleider van de gemeente Rotterdam. “Het project past bij het doel van de gemeente Rotterdam om als gemeente een lab te zijn voor innovatieve ontwikkelingen, ook op dit gebied.”

Meebewegen
Het Havenspoorpad is een deels afgelegen fietspad in de Rotterdamse wijk Zuidwijk. Het fietspad wordt veel gebruikt voor woon-werkverkeer. Een dynamisch verlichtingsysteem bespaart energie, omdat het ‘meebeweegt’ met de gebruiker van het fietspad. Als een gebruiker ’s avonds over het pad fietst, worden drie masten voor en drie masten na de gebruiker naar 100% opgeschakeld. De overige masten blijven op hun standaard dimprofiel staan.

Iteratief proces
Komende december gaat de totale installatie in bedrijf. Vanaf januari wordt een jaar lang bekeken hoe het systeem in de praktijk werkt. Wijnands: “Het is een iteratief proces, met als doel om te leren. In de eerste fase gaan de zeven leveranciers hun systemen testen en eventueel aanpassen. In tweede fase, die min of meer parallel loopt, mogen ook andere leveranciers hun beheersysteem op basis van het ALiS-protocol op het pad gaan testen.” Voorwaarde is wel dat deze leveranciers zijn aangemeld bij de ALiS Foundation. Deze stichting zorgt ook voor certificering van de leveranciers.

Uniek
De ALiS foundation is blij met het pilotproject aan het Havenspoorpad. Henk Walraven, voorzitter van de stichting: “Dat er direct zeven partijen participeren in een oplossing voor één project is uniek en geeft aan dat de behoefte aan een standaard op dit gebied groot is, zowel bij de eindgebruiker als bij de leveranciers.”

Eenvoudiger
Standaarden maken het voor de markt eenvoudiger om te beslissen, omdat de afhankelijkheid van één leverancier wegvalt. “Hierdoor wordt de keus voor dynamische openbare verlichting eenvoudiger en zal de markt groeien. Dit betekent dat er meer duurzame verlichtingsinstallaties komen, wat prettig is voor fietsers, de kosten verlaagt en het milieu spaart.”

Mijlpaal
Voor de initiatiefnemers van de ALiS-standaard is dit ook een belangrijke mijlpaal, want er is in samenwerking met ASTRIN een behoorlijke tijd aan de standaard gewerkt. Walraven: “Dat we nu nog niet klaar zijn en dat er uitbreidingen komen is zeker, maar het is een bekroning om straks de eerste ‘ALiS standaardinstallatie’ in bedrijf te zien gaan.”

Voor vragen mail: info@alis-foundation.eu