Eerste fase project Duurzame Weg afgerond

De werkgroep Duurzame Wegconcepten, met daarin onze koepelorganisatie FME, heeft de afgelopen tijd in kaart gebracht welke belemmeringen innovatie in duurzame wegenbouw in de weg staan. Aan de hand van een aantal projecten in de praktijk zijn belangrijke leerpunten geïdentificeerd.

De eerste fase van het project Duurzame Weg is inmiddels afgerond. Mattijs Erberveld, innovatie-adviseur Ruimte en Duurzaamheid bij Rijkswaterstaat: “Een van de leerpunten is dat de gewenste duurzame invullingen in de praktijk vaak niet standaard zijn in te kopen en dat er dus behoefte is aan maatwerk. Er zijn bestaande hulpmiddelen, zoals de Aanpak Duurzame GWW. Kern daarvan is een methode om duurzaamheidsaspecten en een optimale balans tussen People, Planet en Profit vanaf een vroege planfase mee te wegenKlik voor openen van document ‘PPP.pdf’. In de praktijk blijkt dat de meeste winst is te halen aan het begin van een project.”

Potentieel van de markt

Een ander hulpmiddel is het programma Inkoop Innovatie Urgent (IIU) van de rijksoverheid, dat instrumenten biedt die bijdragen aan innovatief inkopen. “Dit helpt overheden om het innovatieve potentieel van de markt te benutten voor maatschappelijke opgaven. Dit kan bijvoorbeeld door in dialoog te gaan en meer ruimte te bieden in aanbestedingen. De markt kan opdrachtgevers helpen om hun vraag juist te formuleren.”

Belangrijk bij zowel de aanpak Duurzame GWW als IIU is om de verwachtingen en wensen naar elkaar uit te spreken. De werkgroep heeft daarbij het voorstel om in ieder geval de volgende vijf aspecten aan bod te laten komen:

  1. Aan welke behoeften en functies moet de innovatie invulling geven?
  2. Wanneer moet de innovatie er zijn?
  3. Wat mag een innovatie gedurende de levensduur kosten?
  4. Hoe is de eigendomssituatie en het verdienmodel van een innovatie?
  5. Hoe wordt omgegaan met de risico’s van een innovatie (kansen en bedreigingen)?

Dit maakt helder is binnen welke kaders de antwoorden op de vragen tot stand moeten komen.

Meer informatie over de bevindingen van de werkgroep is te vinden via de projectsite van Rijkswaterstaat over de duurzame weg:

www.rijkswaterstaat.nl/duurzameweg

Kijk ook op: http://aanpakduurzaamgww.nl/ en http://innovatiekoffer.nl/

Posted in: