Een nieuwe Marktvisie – een nieuwe start

ASTRIN doet mee! U ook?

Opdrachtgevers en opdrachtnemers in de bouw en infra werken samen aan een vitale en duurzame sector. Met de Marktvisie nemen Rijkswaterstaat, het Rijksvastgoedbedrijf, Bouwend Nederland, NL Ingenieurs, de Vereniging van Waterbouwers, MKB Infra, UNETO VNI en ASTRIN het initiatief.

Als “bouwers van Nederland” excelleren we door betrouwbaar, aanspreekbaar en inspirerend te zijn. We werken samen voor burgers en bedrijven aan een veilig, leefbaar en bereikbaar Nederland.

De afgelopen jaren heeft de markt van bouw- en infraprojecten te maken gehad met grote veranderingen. De terugloop in investeringen in de sector leidt ertoe dat marktpartijen forse concurrentie ondervinden en aanpassingen in de organisatie en projectbenadering hebben doorgevoerd. Niet alleen staat hierdoor de relatie tussen opdrachtgever en opdrachtnemer onder druk bij de uitvoering van projecten. Het leidt er ook toe dat de ruimte klein is om in innovatie te investeren. En dat in een tijd waarin de maatschappelijke opgaven juist om continue vernieuwing vragen.

18. Marktvisie en leidende principes

Opdrachtgevers en opdrachtnemers zien deze ontwikkelingen onder ogen en trekken samen op om het tij te keren. Wij willen als sector vanuit een gedeeld perspectief samenwerken aan oplossingen. Daar hoort ander gedrag bij, gericht op samenwerking en gebaseerd op wederzijds vertrouwen. Er valt veel te winnen door oog te hebben voor elkaars belangen en door kwaliteit, professionaliteit en vakmanschap te belonen.

ASTRIN staat volledig achter de nieuwe martkvisie en gaat de komende tijd met haar leden aan de slag om deze visie inhoud te geven. Via www.marktvisie.nu kunt u alle lezen over de marktvisie of downloaden  en kunt u persoonlijk en/of namens uw bedrijf de marktvisie ondertekenen.

Woensdag 13 januari tekende ook minister Blok van Wonen & Rijksdienst en minister Schultz van Haegen van Infrastructuur & Milieu de marktvisie. Heeft u al ondertekend?

15. Twittermoment Schultz_Blok-da2f299e7f