Een klacht indienen over je factuur van Buma en/of Sena kan!

Draai je muziek in je onderneming? Dan ben je verplicht om auteursrechten af te dragen aan Buma en Sena. Stel dat het aantal vierkante meters van je pand dat op de factuur vermeld staat niet klopt of het tarief zelf te hoog is. Dan kun je een klacht indienen bij de betreffende Collectieve beheersorganisatie (CBO). Komen jullie er samen niet uit? Dan kun je bij de Geschillencommissie Auteursrechten terecht. De commissie behandelt uiteenlopende klachten, bijvoorbeeld omdat een onjuist tarief is toegepast, het tarief verkeerd is toegepast of omdat de aangeslagen ondernemer het tarief zelf veel te hoog vindt. Het factuurbedrag mag niet hoger zijn dan €100.000,– en de factuur moet van na 30 juni 2013 zijn.

Lees voor informatie deze brochure.

Posted in: