Een Europese strategie voor coöperatieve intelligente vervoerssystemen

Een mijlpaal op weg naar coöperatie aangesloten en geautomatiseerde mobiliteit

Met zich snel ontwikkelende technologie en aanzienlijke investeringen van zowel de publieke en private sector in de ontwikkeling en het testen van C-ITS-technologieën, bestaat het risico dat zonder een kader op Europees niveau, EU-wijde interoperabiliteit niet op tijd zal worden bereikt. Dit zou nadelig zijn voor de Europese industrie in het algemeen en leiden tot de vertraging van de inzet van de C-ITS in Europa. Met de publicatie van de EU-strategie voor de gecoördineerde inzet van C-ITS richt de EU zich op de meest kritieke problemen, met inbegrip van cyber-beveiliging en gegevensbescherming (beide in het bijzonder van belang voor de publieke acceptatie) en interoperabiliteit en beveelt actie op verschillende niveaus om de 2019 streefdatum te voldoen. Nu vindt het EU beleid in bijgaande documenten.

EU C-ITS strategie document 2016

eu-c-its-strategie201630.11.2016 COM(2016) 766 final | COMMUNICATION FROM THE COMMISSION TO THE EUROPEAN PARLIAMENT, THE COUNCIL, THE EUROPEAN ECONOMIC AND SOCIAL COMMITTEE AND THE COMMITTEE OF THE REGIONS – A European strategy on Cooperative Intelligent Transport Systems, a milestone towards cooperative, connected and automated mobility

 

c-its-platform-2016Bijlage: C-ITS Platform final report 2016