Doorstroming

Doorstroming van verkeer is zowel landelijk, provinciaal als op gemeentelijk niveau een belangrijke ambitie. De afgelopen jaren is fors geïnvesteerd in de aanleg van nieuwe infrastructuur.

Programma’s als Beter Benutten  en Connecting Mobility zetten in op verbetering van de doorstroming en innovatie van het verkeer en smart mobility. De gehele verkeerssector werkt nauw samen om zich voor te bereiden om de nieuwe smart services in het verkeer.

Door budgetkrapte en de lange doorlooptijd van ruimtelijke procedures is dit het moment om in te zetten op betere benutting van bestaande infrastructuur. Voor de Nederlandse verkeersindustrie is het optimaal reguleren en afwikkelen van verkeersstromen dagelijks werk. Vanuit die praktijkervaring, geholpen door de technologische mogelijkheden en innovaties, zetten we graag samen grote stappen vooruit.

Onze ambitie: de complete verkeersinfrastructuur future proof

Nu de zelfrijdende auto steeds dichterbij komt, kondigen steeds meer landelijke, regionale en lokale overheden experimenten en pilotprojecten met deze techniek aan. Een mooie ontwikkeling, en als verkeersindustrie juichen we de voortvarendheid toe waarmee dit gebeurt. We zijn ervan overtuigd dat binnen 10 jaar enorme stappen vooruit kunnen worden gezet als het gaat om veilig, filevrij en duurzaam autorijden. Maar alleen als alle betrokkenen zich realiseren dat zelfrijdende auto’s alléén de oplossing niet zijn. Voor wezenlijke verbetering moet de complete verkeersinfrastructuur future proof worden gemaakt. Wat is hiervoor nodig?

Posted in: