DEKRA komt met vernieuwd LED Performance keurmerk voor LED-verlichting

DEKRA heeft een vernieuwde versie van het DEKRA LED Performance merk geïntroduceerd, die optimaal afgestemd is op de huidige marktsituatie. In het LED-Forum, dat DEKRA samen met fabrikanten en afnemers had opgezet, werden in het afgelopen jaar de wensen in kaart gebracht op basis waarvan het nieuwe keuringsprogramma is vastgesteld. Het nieuwe programma is dus gebaseerd op parameters die zowel voor de industrie als voor afnemers van belang zijn.

Er zijn nu bovendien meer mogelijkheden om tot een certificering te komen, terwijl het systeem door afnemers ook gebruikt kan worden om producten voor een aanbesteding te specificeren.

Het vernieuwde programma beoordeelt parameters met betrekking tot levensduur, fotometrische eigenschappen, elektrische parameters en omgevingsfactoren.

De resultaten worden gerapporteerd in een datasheet, die door de fabrikant gebruikt kan worden om zijn producten te specificeren, maar de datasheet is ook heel goed bruikbaar om juist een minimumspecificatie op te geven voor de aanschaf van armaturen. In dat geval kunnen gemeenten en projectontwikkelaars in bestekken of voor openbare aanbestedingen aangeven welke eisen men stelt, zodat fabrikanten geprikkeld worden om met een goede specificatie te komen.

Het programma is zodanig aangepast dat DEKRA in staat is om een certificatie op korte termijn uit te voeren. Fabrikanten kunnen de hele keuring uitbesteden aan DEKRA, maar ze kunnen ook bestaande informatie van andere laboratoria aanleveren, die door DEKRA wordt gecontroleerd en in het rapport wordt overgenomen. Daardoor kunnen de kosten beperkt blijven. Het DEKRA LED Performance keurmerk betekent dat alle data op de datasheet betrouwbaar zijn.

Posted in: