De ASTRIN Academy van start met de Smart Infra sector!

November 2018

De Associatie van bedrijven in Slimme Technologie voor Infrastructuur in Nederland | ASTRIN, trapt af met een volgende stap om de kloof in kennis en vaardigheden op het gebied Smart Infra verder te dichten. Al vele jaren merkt het bedrijfsleven in de Smart Infra sector dat er in toenemende mate behoefte is aan nieuwe kennis en vaardigheden. Een kloof die groeit door de snelle transitie naar Smart Infra in de Smart Cities.

De Rijksoverheid heeft zich samen met maatschappelijke partners gecommitteerd om groei, leefbaarheid en innovatie in Nederlandse stedennetwerken te bevorderen. De laatste jaren worden steden leefbaarder en duurzamer gemaakt door de toepassing van slimme technologie en digitalisering. De technische complexiteit in de openbare ruimte neemt door deze ontwikkelingen met rasse schreden toe en daarmee ook het tekort aan op dit goed geschoold technisch personeel.

Door de samenwerking tussen diverse marktpartijen uit de Smart Infra branche, kennisinstellingen, zoals Fontys en ROC Tilburg/NCVB Bedrijfsopleidingen, en ASTRIN, zal dit project bijdragen aan het oplossen van de kloof tussen de arbeidsvraag en het arbeidsaanbod. Een intensieve samenwerking met aandacht voor zowel de nieuwe instroom van studenten als de werkenden.

De betrokken partijen erkennen de problematiek en hebben zich gecommitteerd om samen de handen ineen te slaan en te werken aan een oplossing. Door het ontwikkelen van een duurzaam systeem voor permanente educatie, met de focus op de benodigde praktijkervaring door het realiseren van een leer- en ontwikkelorganisatie, maakt de Academy de branche toekomstbestendig.

Doelstelling van de Academy

Het fundament van  ASTRIN Academy kenmerkt zich door zich te richten op ‘een leven lang leren’ en doorlopende leerlijnen. Het einddoel van dit project is het realiseren van een innovatief Smart Infra Training & Innovation Lab. Dit lab biedt een geschikte ontwerp- en testomgeving buiten de openbare ruimte, waar naar verwachting jaarlijks zo’n 4000 werkenden kunnen worden opgeleid.

Door het creëren van branche erkenning, en het ontwikkelen van modules op zowel MBO als HBO niveau, biedt het project mogelijkheden voor zowel het reguliere onderwijs als nascholing voor werkenden.  De ambities van de Academy kenmerken zich door een continue interactie met het MKB en het onderwijsveld. Hierdoor is er een structuur opgezet, waarbij kennisborging vanuit de sector en continuïteit worden gegarandeerd.

In een branche waarin technologie en toepassingsmogelijkheden op het gebied van Smart Infra nog volop in ontwikkeling zijn, maar wel onderdeel uit dienen te (gaan) maken van de huidige infrastructuren, ligt de kracht van de Academy in het voorzien van kennis en een succesvol ontwerp en onderhoud in de toekomst.

De samenwerking tussen alle betrokken partijen heeft zijn formele aftrap gehad. Vanuit hier starten de werkzaamheden voor verdere invulling en vormgeving van het onderwijsaanbod voor de branche.