Compass4D demonstreert slimme mobiliteitssystemen in Helmond

Op 4 april 2014 heeft het Compass4D consortium haar meest recente innovaties en concrete resultaten op het gebied van slimme mobiliteit getoond op de Automotive Campus in Helmond.

Het programma stond helemaal in het teken van C-ITS (Coöperatieve Intelligente Transport Systemen) in Europese steden. Zo’n 150 internationale vertegenwoordigers van steden, overheden, Europese Commissie, automotive industrie en gebruikers namen deel aan dit Compass4D evenement.

Slimme mobiliteit voor een betere leefomgeving

 “Compass4d creëert een slimme stedelijke corridor tussen Helmond en Eindhoven. De resultaten zijn direct toepasbare diensten die de link leggen tussen onze ambities voor een levende ITS-proeftuin enerzijds en de uitdagingen die we hebben op het gebied van mobiliteit en leefomgeving anderzijds”
Burgemeester Helmond, Elly Blanksma-van den Heuvel.

Een sterke boodschap voor de ondersteuning van C-ITS kwam van Lambert van Nistelrooij, Europarlementariër en rapporteur en onderhandelaar van het Europese structurele investeringsfonds:  “C-ITS biedt ons de mogelijkheid om met ecologische en mobiliteitsvraagstukken aan te pakken in zowel landelijke als stedelijke regio’s. Met deze innovatieve aanpak creëren we werkgelegenheid en zorgen we voor veiliger, efficiënt en schoner vervoer.”

Investeren in mobiliteit

Compass4D rolt internationale identieke ICT-diensten uit in 7 Europese steden. In Helmond zet Compass 4D in op een aantal diensten. Zeven vrachtwagens, 25 elektrische auto’s, vijf bussen en vijf urgentievoertuigen worden uitgerust met slimme ITS instrumenten aan boord.

Helmond en de partners van het consortium investeren al jaren in een slimme mobiliteitsinfrastructuur. Het project FREILOT heeft de weg vrijgemaakt om verkeersdoorstroming en de uitstoot van CO2 te verminderen voor vrachtverkeer en brandweerwagens. In 2013 werden alle verkeerslichten en coöperatieve infrastructuur van het FREILOT project aangepast volgens de nieuwste standaard. Met Compass4D zullen 2 nieuwe kruispunten worden uitgerust met ITS en zullen een aantal bestaande kruispunten in Eindhoven worden vernieuwd. Dit maakt de N270 als slimme C-ITS corridor tussen Eindhoven en Helmond compleet.

“We danken Helmond als gastheer voor dit evenement en alle partners van het consortium – steden, bedrijven, onderzoeksinstellingen en gebruikers- voor de goede samenwerking. ERTICO ziet in C-ITS  het potentieel om stedelijke mobiliteit duurzamer te maken. Daarbij werken we nauw samen met steden en partners”, aldus Hermann Meyer, CEO van ERTICO.

“Met Compass 4D harmoniseren we ITS diensten in Europa voor coöperatieve mobiliteit.”
Klaas Rozema van Imtech Traffic en Infra

Naast Helmond zal Compass4D de steden Bordeaux, Kopenhagen, Newcastle, Thessaloniki, Verona en Vigo voorzien van coöperatieve ITS diensten. Deze steden staan niet alleen in dit project: Compass4D heeft ook andere partners aangetrokken. Na Amsterdam Eindhoven, Tampere (Finland) is nu ook Mechelen, als zusterstad van Helmond aangesloten. Tot slot is ook het nationale programma Connecting Mobility van Rijkswaterstaat onlangs partner geworden.

Bron: Gemeente Helmond, 4 april 2014

 

Posted in: