Samen anders Samenwerken

 • Rijkswaterstaat maakt werk van innovatiegericht inkopen

  Rijkswaterstaat wil meer gebruik maken van de innovatiekracht van de markt en gaat daarom in contracten meer ruimte geven aan vernieuwende oplossingen. Daarom is het ‘Beleidskader innovatiegericht inkopen’ vastgesteld met instrumenten om gericht innovaties in te kopen. Het beleidskader gaat in op de financiering van innovaties, verdienmodellen voor innovaties, contractvormen en het opheffen van belemmeringen […]

 • Budgetteren

  • Budgetteren

   De overheidsfinanciën staan de komende jaren onder druk. Er wordt dus kritisch gekeken naar kosten. Dit kan betekenen dat onderhoud aan infrastructuur wordt uitgesteld. Plannen blijven op de plank liggen, in afwachting van betere tijden.

 • Samen

 • Samen

  Samenwerken aan Smart Infra

  We leven in een wereld die zich zeer snel ontwikkeld. Er is niet één partij die alles kan overzien en alles weet. Samenwerken is nodig om voortgang te boeken. De Nederlandse industrie heeft veel toe te voegen. Technologie wordt steeds meer een onderdeel van het dagelijkse leven. De industrie werkt dan ook nauw samen met overheden en consumentenorganisaties.